Trnava: Z materskej školy bude zariadenie sociálnych služieb


Dátum: 11.07.2022

Obrázok k aktualite Trnava: Z materskej školy bude zariadenie sociálnych služieb

Slovensko patrí k najstarším krajinám v Európe. Trend starnutia populácie je nezvratný, pokračovať bude aj v najbližších desaťročiach. Zmierniť by ho mohlo len zvýšenie pôrodnosti, tá však z roka na rok klesá. Týka sa to aj Trnavy. Finančná pomoc zo strany štátu, ktorá by umožnila väčšiemu počtu rodín postarať sa o svojich seniorov v ich domove, nie je dostatočná. Po miernom poklese počas pandémie bude záujem o umiestnenie seniorov v zariadeniach na území mesta znova stúpať.
Ich kapacita je v súčasnosti vzhľadom na počet žiadostí dostačujúca, ale už čoskoro sa situácia môže zmeniť. Mestská samospráva si uvedomuje, že tento problém musí riešiť v predstihu, preto chce vybudovať nové zariadenie na Narcisovej ulici vo Vajslovej doline.


„Európska únia reflektuje na fakt, že populácia starne. Aj pri tomto projekte chceme využiť externé zdroje a pokračovať tým v úspešnom čerpaní eurofondov,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová.
Uchádzači o finančné prostriedky z eurofondov musia splniť podmienku vybudovať takéto zariadenie v rámci mesta či obce, nie izolovať ho na ich okraji. Cieľom je integrovať seniorov do života v komunite.

Nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne na mieste terajšej materskej školy na Narcisovej. Tá má dve triedy, pričom mnoho detí dochádza z iných častí mesta. Výber lokality súvisí aj s faktom, že vo Vajslovej doline žijú prevažne starší obyvatelia. Prijímanie detí do tejto škôlky sa postupne utlmí, nové žiadosti pre deti z okolia by mali byť adresované materským školám na Jiráskovej, Maxima Gorkého a na Limbovej ulici.

Rodičia detí, ktoré momentálne túto škôlku navštevujú, sa nemusia obávať, že ich nebudú mať kde umiestniť. „Zatiaľ sme len v prípravnej fáze a prevádzka materskej školy bude fungovať v bežnom režime aj v školskom roku 2022/2023. Nové deti nebude prijímať až na posledný rok svojej činnosti. Rodičom aj zamestnancom ponúkneme miesta v iných materských školách,“ povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Michal Špernoga.

Nové zariadenie opatrovateľských služieb má poskytovať kompletnú starostlivosť tridsiatim klientom odkázaným na pomoc inej osoby. Umiestňovaní budú v dvojlôžkových izbách s bezbariérovým sociálnym zariadením a klimatizáciou. Úmyslom Mesta Trnavy je výstavba modernej budovy, v ktorej budú aplikované „zelené“, energeticky úsporné technológie a zariadenia, ako sú napríklad vzduchotechnika a chladenie, tepelné čerpadlo, vegetačné strechy, vsakovanie dažďových vôd do podložia a podobne.

O klientov sa bude starať desať zdravotných sestier, štyri opatrovateľky a jeden sociálny pracovník, prípravu stravy zabezpečí štvorčlenný personál a čistotu v dome dve upratovačky. Aby bolo možné v prípade potreby bez meškania klientom poskytnúť pomoc, nebude chýbať interný kamerový systém a signalizačné zariadenie na privolanie personálu. Samozrejmosťou bude aj pripojenie na internet.

Nesporným benefitom okrem moderného zariadenia a nových priestorov bude aj to jeho komunitný charakter, ktorý podporí inklúziu ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.


Skočiť na hlavné menu