Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu


Dátum: 09.04.2018

Obrázok k aktualite Trinásť nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splnia všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom.

Z týchto dvadsaťdva projektov má Slovenská republika zastúpenie v trinástich z nich, v ktorých je celkovo zastúpených devätnásť projektových partnerov zo Slovenska. Medzi úspešné subjekty, ktoré majú zastúpenie vo viacerých projektoch súčasne, patrí napr. Technická univerzita v Košiciach, Štátna ochrana prírody alebo Slovenský vodohospodársky podnik.

Najviac projektov, dvanásť, bolo schválených v priorite 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. V priorite 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región bolo schválených osem projektov a v priorite 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región Monitorovací výbor podporil dva nové projekty.

Nové projekty prinesú aj na Slovensku zlepšenia v rôznych environmentálnych a podnikateľských oblastiach, napríklad v zvýšení kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií, v nadnárodnej spolupráci klastrov a výmene know-how či osvedčených postupov medzi západnými a východnými regiónmi Európy. Ďalšie projekty sa budú venovať téme zlepšenia nadnárodného manažmentu vôd a prevencie pred povodňami v dunajskom regióne. S cieľom ochrany životného prostredia prispejú niektoré projekty k zlepšeniu ekologickej prepojenosti medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a inými kategóriami chránených území v karpatskom ekoregióne nadnárodného významu. Ďalší projekt z tejto oblasti sa bude zaoberať nadnárodnými plánmi pre obnovu vodných ekologických koridorov pre migrujúce druhy rýb.

Celkový počet projektových partnerov vo všetkých dvadsaťdva projektoch je 258. Z tohto pohľadu patria medzi najúspešnejšie krajiny Rumunsko a Maďarsko.

Zoznam schválených projektov je zverejnený na stránke programu TU

 

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce


Skočiť na hlavné menu