Trezor prírody


Dátum: 17.12.2021

Obrázok k aktualite Trezor prírody
Názov: Trezor prírody
Krátky popis: Výstavba multimediálnej expozície, ktorá poskytne netradičný pohľad na prírodu a témy s ňou spojené a to hneď 4 chránených krajinných oblastí (Beskydy, Biele Karpaty v Čechách, Biele Karpaty na Slovensku a Kysuce). V multimediálnom priestore sa návštevníkom navodí atmosféra reálnej prírody, ktorá sa mení v čase. Pozrieť si môžu prírodné scenérie, ale najmä spojenie človeka s prírodou a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.
SKCZ_trezor prirody1

Prijímateľ: Obec Horní Lideč, obec Dohňany
Celkové oprávnené náklady projektu: 2 555 253,18 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 2 171 965,20 EUR (EFRR); 54 732,02 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 228 159,31 EUR
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Doba realizácie projektu: február 2018 – august 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu