Trenčín získa peniaze na rozvoj energetických služieb


Dátum: 05.08.2020

Obrázok k aktualite Trenčín získa peniaze na rozvoj energetických služieb

Mesto dostane prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry nenávratný finančný príspevok vo výške 81 320 eur na energetický audit 15 budov. Trenčín uspel s projektom v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Potvrdilo to Ministerstvo životného prostredia SR.

Úspešný projekt má názov „Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste Trenčín“. Za celkové náklady 85 600 eur, z ktorých 4 280 eur zaplatí mesto z vlastných zdrojov, dá mesto vypracovať energetický audit 15 budov. Výsledkom budú návrhy opatrení energetickej efektívnosti.

Celková plocha mestských objektov, ktoré podstúpia audit je 34 927 m2. Ide o krytú plaváreň, základné školy na Východnej a Kubranskej ulici, sociálne zariadenie na Lavičkovej ulici, materské školy na uliciach Švermova, Soblahovská, Považská, Niva, Stromová, Medňanského, Legionárska, Na Dolinách a Pri parku, ďalej ide o objekt Kultúrneho strediska Kubra a budovu Mestského hospodárstva a správy lesov.

Energetický audit sa uskutoční do 13 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Skočiť na hlavné menu