Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR


Dátum: 26.05.2020

Obrázok k aktualite Trenčianska univerzita získala na výskum 6,3 mil. EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala financie na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“. Univerzita podala žiadosť v rámci výzvy ministerstva školstva „Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“. Celkové výdavky by mali dosiahnuť sumu 6, 3 mil. EUR, financovať ich bude univerzita najmä zo štrukturálnych fondov EÚ.

Cieľom je rozvoj a podpora už existujúceho Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov v oblasti špičkového materiálového výskumu a zvýšenie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií a podnikateľského prostredia v Trenčianskom a Košickom kraji.

Realizácia výskumných aktivít a transferu technológií je podporená spoluprácou s projektovými partnermi, ktorými sú Ústav anorganickej chémie a Ústav materiálového výskumu SAV Košice, za priemysel firmy: MIKON, spol. s r. o. Pruské a KONŠTRUKTA Defence, a. s. Dubnica nad Váhom.

Predmetom výskumu bude zlepšovanie a optimalizácia úžitkových vlastností vysokopevných kovových materiálov, funkčné a povrchovo- funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou, vývoj prísad nových polymérnych materiálov, kompozitov s požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami a skúmanie funkčných biopolymérov. Riešenia pre priemysel sa zamerajú na zvýšenie pevnostných vlastností komponentov v špeciálnej technike a spracovanie nových polymérnych zmesí technológiou vstrekolisovania. Univerzita je v posledných rokoch úspešná nielen v získavaní financií z fondov EÚ na vedu a výskum, ale aj v prenose vedeckých poznatkov do praxe.

Podľa slov jej rektora Jozefa Habánika je dôležité, aby veda nezostávala v laboratóriách. Úspešná realizácia tohto projektu zabezpečí rozvoj vedeckého a technologického programu, zvýši potenciál excelentného výskumu a vývoja v podmienkach univerzity v oblasti progresívnych materiálov s priamym spojením na priemysel. Vo výskumnom centre bude pracovať 40 vedeckých pracovníkov, vrátane 7 špičkových zahraničných expertov. Mzdové výdavky by mali dosiahnuť výšku 3 mil. EUR počas nasledujúcich 4 rokov.

Univerzita za získané peniaze nakúpi do svojich laboratórií 15 nových prístrojov a zariadení ako napr. optický spektrometer, testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla, zariadenia na meranie veľkostí častíc laserovým rozptylom svetla a ďalšie. Do výskumného centra pribudne tiež nový simulačný softvér a informačná infraštruktúra na zdieľanie získaných vedeckých výsledkov medzi excelentnými centrami zameranými na výskum a vývoj progresívnych a pokročilých materiálov v spoločnom európskom výskumnom priestore. Celková suma na obstaranie prístrojovej a komunikačnej techniky je plánovaná na 2 mil. EUR.
 

Skočiť na hlavné menu