Trenčianska Turná: V obci chcú zabrániť odtekaniu zrážkovej vody


Dátum: 28.09.2021

Obrázok k aktualite Trenčianska Turná: V obci chcú zabrániť odtekaniu zrážkovej vody
V obci Trenčianska Turná v okrese Trenčín chcú takmer za 500.000 eur realizovať vodozádržné opatrenia. Výzvu na stavebné práce zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Výsledkom stavebných prác bude zmena asfaltových povrchov parkovísk a chodníkov za plochy z polovegetačných zatrávňovacích tvárnic. Nepriepustné a menej priepustné povrchy vymenia za zelené plochy zadržiavajúce zrážkovú vodu. Súčasťou stavebných prác bude aj vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďové vody zo striech a spevnených plôch do dažďových nádrží.

Lehota na predkladanie ponúk je do 14. októbra, dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je šesť mesiacov. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie.

Zdroj. TASR

Skočiť na hlavné menu