Trebišov získal 2,5 milióna eur na rekonštrukciu ďalších škôl


Dátum: 29.10.2018

Obrázok k aktualite Trebišov  získal 2,5 milióna eur na rekonštrukciu ďalších škôl
Mesto Trebišov získalo vyše 2,5 milióna eur, ktoré použije na obnovu budov školských a predškolských zariadení.
 
Ako informovala hovorkyňa Trebišova Martina Mištaničová, na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva vnútra SR mestu schválili 120 000 eur na riešenie havarijnej situácie budovy Základnej školy na Pribinovej ulici. Za tieto peniaze odstránia statické poruchy fasády, pričom urobia nutnú rekonštrukciu a zateplenie poškodených vonkajších častí budovy.
 
Trebišov uspel aj so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych fondov na zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Pri polícii. Na projekt dostane nenávratný finančný príspevok 940 523 eur. „Uvedená materská škola patrí k vyhľadávaným zariadeniam predprimárneho vzdelávania, komplexnou rekonštrukciou sa zabezpečia lepšie podmienky výučby v zariadení v zriaďovateľskej kompetencii mesta Trebišov,“ uviedla Mištaničová.
 
Mesto získalo z európskych fondov ďalšie nenávratné finančné zdroje vo výške 1 491 719 eur pre cirkevnú ZŠ sv. Juraja na účel. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy.
 
Ako informovala Mištaničová, prostriedky európskych fondov budú použité na komplexnú rekonštrukciu budov obidvoch škôl a zlepšenie ich tepelno-izolačných vlastností, čo je základným predpokladom vytvorenia vhodných podmienok na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Client : SITA

Skočiť na hlavné menu