Trebišov: Začali sa práce na výstavbe kompostárne


Dátum: 02.08.2022

Obrázok k aktualite Trebišov: Začali sa práce na výstavbe kompostárne
V Trebišove sa začali práce súvisiace s výstavbou novej kompostárne. Slúžiť bude na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Investorom je mesto Trebišov.

Generálnym dodávateľom diela za takmer 1,13 milióna eur je spoločnosť 3 Energy, ktorá zároveň dodáva technologické zariadenia za zhruba 210.000 eur. Spoločnosť Eurovia SK ako subdodávateľ informovala, že realizuje stavebnú časť diela.

"Ročne sa v kompostárni zhodnotí približne 2800 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Z toho 2100 ton by mal tvoriť odpad z údržby zelene či záhrad a ďalších 700 ton sa očakáva z kuchýň trebišovských domácností. Celý proces kompostovania bude trvať približne desať týždňov," uviedla hovorkyňa Eurovia SK Simona Tančáková.

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu bude pozostávať z niekoľkých stavebných objektov, ako je prijímacia hala, prijímacie boxy, plochy pre hygienizačné jednotky, plochy na dozrievanie kompostu či plocha na uskladnenie hotového kompostu.

Technologické zariadenie bude pozostávať z hygienizačných jednotiek, prevzdušňovacieho systému, čerpadiel, sifónov a dúchadiel. Ďalšími súčasťami sú rádiové teplotné sondy, riadiaci, kontrolný a vizualizačný systém vrátane dozrievacích plôch.

Stavba vznikne na severnom okraji mesta Trebišov a areál bude prístupný z miestnej komunikácie cez existujúcu spevnenú cestu. V súčasnosti sú na pozemku skládky vyvezených zemín, ktoré sa využijú na násypy pre sadové úpravy v rámci nového areálu.

Kompostáreň by sa mala dokončiť v roku 2023 a bude slúžiť na opätovné ekologické spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vcertifikovanej technologickej prevádzke. Zvýši sa tak aj miera triedenia komunálnych odpadov v Trebišove.

Trebišovská radnica v marci informovala, že samospráva na projekt získala zhruba tri milióny eur cez Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a operačný program Kvalita životného prostredia, mesto participuje sumou zhruba 158.000 eur.

"Investícia zahŕňa stavebné práce, súčasťou ktorých bude vybudovanie kompostárne s technológiou prevzdušňovania, ale aj technické vybavenie kompostárne a obstaranie nádob určených na zber a spracovanie odpadu," uviedlo mesto.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu