Trebišov vykoná audit verejného osvetlenia


Dátum: 15.07.2021

Obrázok k aktualite Trebišov vykoná audit verejného osvetlenia
Mesto Trebišov zrealizuje energetický audit verejného osvetlenia, ktorého súčasný stav je značne nevyhovujúci a žiada si modernizáciu. Cez eurofondy na projekt získalo dotáciu 17.356 eur, spoluúčasť mesta bude približne 1000 eur.

„Cieľom projektu je zabezpečiť vypracovanie účelového energetického auditu na verejné osvetlenie v meste Trebišov odborne spôsobilou osobou s cieľom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby,“ informovala vo štvrtok TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

Finančný príspevok na projekt je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Súčasné verejné osvetlenie podľa trebišovskej radnice nespĺňa alebo spĺňa len v minimálnej miere viacero základných a podstatných faktorov. Modernizácia je nutná z dôvodu úspor, bezpečnosti verejnosti, ako aj ochrany životného prostredia.

Audit realizovaný do júna 2022 má presne zanalyzovať celú sieť verejného osvetlenia, určiť nedostatky a ponúknuť riešenia na ich odstránenie. „Výsledkom bude písomná správa z energetického auditu, ktorá môže byť významným ukazovateľom v budúcom období pri snahe mesta získať dotáciu z externých zdrojov na výmenu pouličného verejného osvetlenia,“ doplnila Mištaničová.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu