Trebišov: Nemocnica bude mať po rekonštrukcii urgentný príjem či novú pôrodnic


Dátum: 12.12.2017

Obrázok k aktualite Trebišov: Nemocnica bude mať po rekonštrukcii urgentný príjem či novú pôrodnic
Nemocnica v Trebišove plánuje v najbližších troch rokoch vybudovať moderný urgentný príjem aj novú operačnú sálu, zmodernizovať pôrodnicu či kúpiť nový CT prístroj. Na rekonštrukciu a nákup medicínskeho vybavenia využije nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac než 6,4 milióna eur. Informovala o tom v pondelok spoločnosť Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje.

      "Vďaka príspevku budeme schopní napríklad vybudovať urgentný príjem, ktorý sa stane kľúčovým vo vzťahu k plneniu našich úloh. Našou ambíciou je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta," uviedol riaditeľ trebišovskej nemocnice Juraj Bazár.

      Pre nový urgentný príjem sa prestavajú súčasné priestory centrálneho príjmu. Na ich mieste vzniknú vyšetrovne, moderná resuscitačná miestnosť, kde bude možné aj operovať a expektačné lôžka. Tam budú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom.

      Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. "Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady budeme riešiť okamžite," priblížil riaditeľ nemocnice.
      Nový urgentný príjem bude priamo prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Bude tak koncentrovať komplexnú urgentnú starostlivosť o pacienta na jednom mieste.

      Vďaka dotácii z eurofondov sa pre rádiodiagnostické pracovisko kúpi aj nový moderný CT prístroj. Ten prinesie spresnenie, skvalitnenie a urýchlenie diagnostiky. "To pocítia predovšetkým pacienti s onkologickými ochoreniami. Lepšia rozlišovacia schopnosť nového CT prístroja totiž umožní diagnostiku ochorenia vo včasnejšom štádiu, kedy je pravdepodobnosť úplného vyliečenia pacienta výrazne vyššia," zdôraznil Bazár. CT prístroje novej generácie tiež vyšetrujú pacienta s významne nižšou radiačnou záťažou.

      V nemocnici zrealizujú aj rozsiahlu rekonštrukciu operačného traktu, pribudne nová operačná sála a zo súčasných piatich sa tak ich počet zvýši na šesť. "Súčasné operačné sály už kapacitne nepostačujú požiadavkám našich chirurgických pracovísk. V budúcom období počítame s navýšením počtu pacientov a práve priepustnosť operačných sál nás pri ďalšom rozvoji limituje," podotkol riaditeľ.

      Na operačné sály zakúpia aj nové medicínsko-technické vybavenie pre operatérov aj anestéziológov. Má priniesť väčšiu bezpečnosť pacienta počas anestézie i jeho rýchlejšie zotavenie a umožniť nemocnici využívať najmodernejšie postupy.

      Komplexnou rekonštrukciou prejde aj gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie. Pre rodičky vzniknú v nemocnici nové komfortné pôrodné izby hotelového štandardu, kde bude prebiehať celý pôrod a ktoré nahradia pôrodné sály. "Modernizácia poskytne rodičkám nielen väčší komfort a viac súkromia, ale vytvorí i podmienky pre zavedenie nových postupov v pôrodníctve, ako je bonding či skin-to skin," priblížil Bazár.

      V trebišovskej nemocnici pred dvoma rokmi spojením dvoch príbuzných pracovísk vytvorili chirurgický klaster. Vďaka eurofondom chcú teraz pokračovať s internistickým klastrom, ktorý bude združovať interné a neurologické oddelenie. "Spojením do klastra sa lepšie využijú personálne, priestorové a prístrojové kapacity a tiež vytvorí systém tzv. plávajúcich lôžok. Tie budú slúžiť podľa aktuálnej potreby, buď jednému, alebo druhému oddeleniu," dodal riaditeľ s tým, že hoci lekári a sestry budú pracovať spoločne v centrálnych priestoroch, každé oddelenie bude mať svojho primára.

      Nemocnica v rámci rekonštrukcie počíta aj s vytvorením maximálne dvojlôžkových izieb pre pacientov klastra, pričom každá izba bude disponovať samostatným sociálnym zariadením i polohovateľnými lôžkami.

      Nové prístrojové vybavenie získa aj OAMIS, napríklad moderný monitorovací systém, mobilný RTG prístroj, vybavenie na zabezpečenie tzv. obtiažnych dýchacích ciest, transportný ventilátor či moderné servoventilátory pre jednotlivé lôžka. Vďaka novému modernému ultrazvukovému prístroju bude môcť nemocnica skvalitniť a urýchliť diagnostiku, ktorá je často kľúčová pri liečbe život ohrozujúcich stavov.
      Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podpísať v najbližších týždňoch. Stavebné úpravy a nové medicínske vybavenie by následne mala stihnúť nakúpiť do troch rokov. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu