Trebišov: Mesto má záujem čerpať externé zdroje na riešenie rómskej problematiky


Dátum: 09.02.2022

Obrázok k aktualite Trebišov: Mesto má záujem čerpať externé zdroje na riešenie rómskej problematiky
Problémy v trebišovskej miestnej rómskej osade boli témou utorkového (8. 2.) stretnutia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera s vedením mesta Trebišov. TASR o tom informovala hovorkyňa radnice Martina Mištaničová s tým, že mesto má záujem čerpať externé zdroje aj v súvislosti s riešením problematiky marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Ako pripomenula, tamojšia osada patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Splnomocnenca so situáciou oboznámilo vedenie mesta, vedúci pracovníci vybraných oddelení mestského úradu aj mestská polícia. Radnica sa zaujímala aj o aktuálne pripravované možnosti pomoci samospráve pri riešení problematiky marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Hero podľa Mištaničovej vyjadril mestu podporu vo využívaní finančných prostriedkov. Zároveň ho požiadal o zaslanie podnetov a konkrétnych skúseností, ktoré mu v uplynulých rokoch vytvárali prekážky na čerpanie externých zdrojov.

Samospráva zároveň počas stretnutia získala bližšie informácie o pripravovanom novom programovacom období a pláne obnovy a odolnosti. „Z tohto mechanizmu budú môcť mestá a obce čerpať prostriedky napríklad na rozšírenie kapacít v základných školách, v ktorých sa realizuje dvojzmenná prevádzka, čo je aj prípad mesta Trebišov, či dobudovanie materských škôl. Takisto mesto vyjadrilo záujem o využitie eurofondov na realizáciu kanalizácie, verejného osvetlenia, prístupových komunikácií a ďalšieho riešenia otázky infraštruktúry,“ povedala.

Za dôležitý bod rokovania spolu so zástupcami viacerých štátnych inštitúcii pôsobiacich na území mesta považuje radnica aj tému legislatívnych zmien, ktoré majú reflektovať detailnejšie na aktuálne potreby v teréne. Podľa prezentovaných informácií je v procese prípravy aj národný projekt s názvom Miestne občianske poriadkové služby. V rámci tohto pilotného projektu sa zhruba o rok a pol má otvoriť možnosť podporiť viacero investičných zámerov v oblasti eliminácie najvážnejších nedostatkov MRK. „Veríme, že mesto Trebišov bude môcť byť v pozícii oprávneného žiadateľa, aby sa otázka rómskej problematiky v meste začala

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu