Topoľčany zrevitalizujú vnútroblok na Krušovskej ulic


Dátum: 23.03.2021

Obrázok k aktualite Topoľčany zrevitalizujú vnútroblok na Krušovskej ulic
Mesto Topoľčany zrevitalizuje vnútroblok na Krušovskej ulici na sídlisku Východ. Z dlhodobo zanedbávaného mestského priestoru chce samospráva vytvoriť atraktívne oddychové zázemie pre dospelých aj deti všetkých vekových kategórií. Z celkovej výšky investície 467.389 eur pokryje 95 percent nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, zvyšnú sumu uhradí mesto z vlastných zdrojov. Práce sa začnú koncom marca, predpokladaný čas realizácie je 13 mesiacov, informovala radnica.

Sídlisko Východ patrí k najviac osídleným častiam mesta Topoľčany. Vnútroblok za bytovým domom tvorí verejné priestranstvo v okolí bytových domov, kde pokračuje aj nová výstavba a je v blízkosti školského areálu. Väčšina komunikácií a plôch na tomto území je poškodená, s nevyhovujúcim povrchom. Na celom území absentujú prvky mobiliáru a existujúce sú poškodené. Verejné osvetlenie je čiastočne zrekonštruované, ale nedostatočne osvetľuje niektoré úseky.

Po revitalizácii bude priestor rozdelený na niekoľko zón, ktoré budú slúžiť na rôznorodé aktivity obyvateľov ako oddych, šport a hra. Stavebné práce projektu spočívajú v obnove komunikácií, spevnených plôch a obnove verejného osvetlenia. To bude umiestnené tak, aby plnilo svoju funkciu a nespôsobovalo svetelný smog. Súčasťou prvej etapy bude aj odstránenie náletových a problematických drevín. Vo vnútrobloku budú osadené prvky drobnej architektúry, ako sú lavičky, hracie prvky, gril, stojany na bicykle. Vysadených bude 31 kusov stromov, 182 kusov krov, trvalky a cibuľoviny. V prípade drevín pôjde prevažne o pôvodné druhy listnatých a ihličnatých stromov. Výsadby budú doplnené aj prispôsobivými cudzokrajnými druhmi.

Zdroh: TASR

Skočiť na hlavné menu