Topoľčany zrevitalizujú priestor v centre


Dátum: 02.05.2023

Obrázok k aktualite Topoľčany zrevitalizujú priestor v centre
V centre Topoľčian sa naplno rozbehli stavebné práce na revitalizácii priestoru pred domom kultúry. Pribudnú tam vodozádržné zariadenia, nová zeleň i mobiliár.

Ako informovala radnica, betónová dlažba sa tam vymení za priepustné povrchy, ktoré bude tvoriť drenážna dlažba a mlat. "Pomocou parkových úprav vzniknú zelené plochy vrátane výsadby stromov, vybudujeme podzemné zberné nádrže na zachytávanie dažďovej vody na účel zavlažovania a postranné steny domu kultúry budú sčasti zateplené a zazelenané. Voda sa bude zachytávať aj zo strechy domu kultúry a všetky ostatné spevnené plochy budú riešené tak, aby bola dažďová voda odvedená do zelene," uviedol mestský úrad.

Súčasťou úprav bude aj vytvorenie reprezentatívneho priestoru s vodnými dýzami, ktorý doplnia lavičky a prvky drobnej architektúry. "Postupne tak vzniká predĺžená pešia zóna s množstvom nových prvkov a príjemnou klímou vďaka zeleni," doplnila radnica.

Práce pred domom kultúry sú súčasťou projektu vodozádržných opatrení, na ktorý Topoľčany získali 450.000 eur z operačného programu Kvalita životného prostredia. Okrem obnovy priestoru pred domom kultúry je jeho súčasťou aj oživenie areálu bývalej Základnej školy (ZŠ) Gagarinova, v ktorom v súčasnosti sídlia tri stredné školy. Revitalizované tam budú dva priestory v bezprostrednom okolí školy s využitím princípov vodozádržných opatrení. "Predpokladané ukončenie prác pred domom kultúry i v areáli bývalej ZŠ Gagarinova je do konca augusta," doplnil mestský úrad.

Zdroj: TASr

Skočiť na hlavné menu