Topoľčany v marci začnú s výstavbou vodozádržných zariadení


Dátum: 13.03.2023

Obrázok k aktualite Topoľčany v marci začnú s výstavbou vodozádržných zariadení
V Topoľčanoch sa v priebehu niekoľkých dní začne s výstavbou vodozádržných zariadení. Tie vyrastú pred domom kultúry a v areáli bývalej Základnej školy (ZŠ) Gagarinova. Ako informovala radnica, po pondelkovom koordinačnom stretnutí dôjde 20. marca k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi.

"Oba projekty budú prebiehať súbežne. Priestory budú oplotené a ukončenie prác je plánované do piatich mesiacov," uviedol mestský úrad. Mesto získalo na projekt vodozádržných opatrení z Operačného programu Kvalita životného prostredia financie v hodnote takmer 450.000 eur.


 V rámci investície dôjde k zmene betónovej dlažby pred domom kultúry za priepustné povrchy. Vzniknú tu zelené plochy spolu s novými stromami. "Vybudujeme podzemné zberné nádrže na zachytávanie dažďovej vody na účely zavlažovania. Postranné steny domu kultúry budú sčasti zateplené a zazelenané, voda sa bude zachytávať aj zo strechy budovy a všetky ostatné spevnené plochy budú riešené tak, aby bola dažďová voda odvedená do zelene. Súčasťou úprav bude vytvorenie reprezentatívneho priestoru s vodnými dýzami, doplníme lavičky a prvky drobnej architektúry. Vznikne tak predĺžená pešia zóna s množstvom nových prvkov a príjemnou klímou vďaka zeleni," vysvetlil mestský úrad.

Súčasťou projektu je aj obnova areálu bývalej ZŠ Gagarinova, v ktorom v súčasnosti sídlia tri stredné školy. "Zrevitalizované budú dva priestory v bezprostrednom okolí školy s využitím princípov vodozádržných opatrení. Prvým je dvor na severovýchodnej strane školy, ktorý je otvorený do sídliska. Táto plocha sa zmení na malý park s možnosťou oddychu, posedenia, školských a mimoškolských aktivít. Na mieste sa vysadí trávnik kombinovaný so stromami, vybuduje sa tiež exteriérová školská trieda," uviedla radnica.

Priestor átria sa zmení na malú zelenú zónu, pripomínajúcu zimnú záhradu. V oboch priestoroch budú nepriepustné povrchy nahradené priepustnou dlažbou a zeleňou, doplnené budú drobnou architektúrou. "Obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie," doplnil mestský úrad.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu