Tlmače: V obnovenom objekte bývalej šampusárne vznikne nový denný stacionár


Dátum: 18.05.2023

Obrázok k aktualite Tlmače: V obnovenom objekte bývalej šampusárne vznikne nový denný stacionár
V meste Tlmače v okrese Levice vzniká nový denný stacionár. Zriadený bude v budove bývalej šampusárne na Topoľovej ulici, ktorá podstupuje rozsiahlu rekonštrukciu. Samospráva na zriadenie denného stacionára získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rekonštrukčné práce sa začali začiatkom tohto roka, trvať by mali 12 mesiacov, informovala radnica.

Víťaz verejného obstarávania na stavebné práce sa zaviazal objekt zrekonštruovať za cenu 1.631.400 eur s DPH. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1.223.876 eur. Nenávratný finančný príspevok dosiahne podľa zmluvy 1.162.682 eur. Spoluúčasť mesta Tlmače je vyčíslená na 61.194 eur, mesto zabezpečí aj financovanie neoprávnených výdavkov. Samospráva si na tento účel zobrala úver z banky vo výške 515.000 eur.

Rekonštrukciu čaká komplexne celý objekt a jeho okolie. Objekt bude pripojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn aj elektrinu. Na budove budú vymenené okná a dvere, fasáda bude zateplená, v miestnostiach budú nové omietky a podlahy. Kompletne nová bude elektroinštalácia aj osvetlenie, bleskozvod, rozvody vody, rozvod plynu, nová bude zdravotechnika a sanita, vykurovacia sústava so samostatným plynovým kúrením a ohrevom teplej úžitkovej vody. Okolo budovy vznikne nový chodník, parkovacie miesta pre klientov a návštevy s príjazdovou cestou, terasa so sedením. Významnou zmenou bude vybudovanie výťahu pre klientov so sťaženým pohybom, schodisko zrekonštruujú.

Funkčne bude objekt pozostávať z miestností pre klientelu a personál, pričom projekt počíta so 40 klientami denne. Na prízemí bude spoločenská miestnosť, ambulancia lekára, denná miestnosť, terasa s posedením, jedáleň a sociálne zázemie pre klientov a personál. Na prvom poschodí budú umiestnené miestnosti pre sociálnu rehabilitáciu, arteterapiu, ergoterapiu, snoezelen, spoločenská miestnosť, kaplnka a sociálne zázemie pre klientov a personál. Všetky miestnosti a zázemie sú prispôsobené pre klientov so zníženou mobilitou. K vybaveniu stacionára patrí aj sedemmiestne auto, ktoré bude slúžiť na prepravu klientov do stacionáru a ako sociálny taxík pre obyvateľov mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu