Test úplnosti ŽoNFP a Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV


Dátum: 22.12.2017

Obrázok k aktualite Test úplnosti ŽoNFP a  Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky Test úplnosti ŽoNFP a Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV


Skočiť na hlavné menu