Technológia pre zhodnocovanie BRO


Dátum: 12.03.2021

Obrázok k aktualite Technológia pre zhodnocovanie BRO
Megawaste_ 
Názov: Technológia pre zhodnocovanie BRO
 
Krátky popis: Cieľom projektu bola príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie BRO kompostovaním v meste Považská Bystrica, ako aj v samosprávach okresov Považská Bystrica a Púchov, kde nebolo možné zaviesť kompostovanie prostredníctvom záhradných kompostérov. Predmetom projektu bol nákup strojno-technologického vybavenia na zhodnocovanie BRO (zberové vozidlo s nadstavbou s rotačným systémom lisovania a vyklápačom na zber BRO, zberové vozidlo s lineárnou lisovacou nadstavbou, nákladné vozidlo s hákovým nakladačom, nakladač rýpadlo, kompostovacie vakovacie vozidlo) a veľkoobjemové kontajnery s rolovacou plachtou. Prínosom projektu je navýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadu o 790 t/rok.
 
Prijímateľ:  Megawaste Slovakia, s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  627 861,67
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   219 751,58
Vlastné zdroje:   408 110,09
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2018 - 02/2020 (10 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu