SVP zrekonštruoval vodnú nádrž v Brezovej pod Bradlom za viac ako 270.000 eur


Dátum: 30.09.2019

Obrázok k aktualite SVP zrekonštruoval vodnú nádrž v Brezovej pod Bradlom za viac ako 270.000 eur
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) prostredníctvom zhotoviteľa zrekonštruoval a odovzdal do užívania vodnú stavbu Brezová pod Bradlom. TASR informoval hovorca SVP Marián Bocák.

Vodná stavba prioritne slúži na ochranu pred povodňami. "Dôvodom rekonštrukcie vodnej stavby bol havarijný stav južnej strany hrádze pričom hrozila jej deštrukcia. V rámci opráv bola vybudovaná nová podzemná tesniaca stena v osi hrádze po celej jej dĺžke, upravená bola aj koruna hrádze a boli doplnené pozorovacie sondy pre sledovanie hladinového režimu podzemných vôd," uviedol Bocák.

Projekt rekonštrukcie vodnej stavby bol financovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady boli 273.118,80 eura bez DPH, z toho stavebné práce boli realizované v celkovej finančnej výške 254.862,40 eura bez DPH.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu