SVIT: Mesto plánuje vybudovať vodozádržné opatrenia za viac ako jeden milión eur


Dátum: 12.04.2022

Obrázok k aktualite SVIT: Mesto plánuje vybudovať vodozádržné opatrenia za viac ako jeden milión eur
Mesto Svit pri Poprade plánuje na svojom území vybudovať vodozádržné opatrenia za viac ako jeden milión eur. Projekt by chcelo financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ako pre agentúru SITA potvrdila primátorka mesta Dáša Vojsovičová, žiadosť o nenávratný finančný príspevok samospráva podala ešte vlani v auguste a aktuálne je v štádiu hodnotenia projektu na riadiacom orgáne Ministerstva životného prostredia SR.

Účelom projektu je podľa sprievodnej správy kombinácia viacerých vodozádržných opatrení, ktoré zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží. Tá je následne pomocou inteligentného či takzvaného smart riešenia využívaná na zavlažovanie riešeného územia. Takéto riešenie zberných systémov by malo priniesť aj úsporu na nákladoch v suchých obdobiach roka. Oprávnené výdavky projektu predstavujú podľa primátorky takmer 1,4 milióna eur, mesto by v prípade získania príspevku z operačného programu spolufinancovalo projekt sumou približne 69-tisíc eur.

Podľa primátorky je v tomto štádiu ešte veľmi predčasné hovoriť o tom, kedy by sa mohlo začať s realizáciou prác. „Veríme, že náš projekt bude úspešný a budeme môcť nastavovať harmonogram stavebných prác,“ skonštatovala. Mesto už vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Išlo podľa Vojsovičovej o podmienku podania žiadosti. Najnižšiu ponuku predložila košická spoločnosť Eurovia SK, a. s. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku z konca marca.

Projekt by sa mal realizovať v intraviláne na pozemkoch mesta, dotkne sa viac ako 17-tisíc metrov štvorcových. „V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú nepriepustné betónové a asfaltové spevnené plochy, ktoré neumožňujú vsakovanie dažďových vôd a podporujú ich rýchly odtok z daného územia. Naším riešením je ich výmena za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou vsakovanie a vyparovanie vody,“ uvádza mesto v sprievodnej správe. Pôjde o bio retenčné systémy, ako napríklad dažďové záhrady a vhodné zvolené trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou. Spolu s účelným zadržiavaním dažďovej vody by sa tak mala dosiahnuť primeraná závlaha a zlepšenie mikroklímy v prostredí prevažne v období suchého leta.

V rámci projektu sa počíta s ôsmimi akumulačnými nádržami. Takýto systém by mal napríklad pomôcť aj bytovému domu č. 288, v ktorom bývajú opakovane vytápané spoločné pivničné priestory. Dôvodom je, že splašková kanalizácia nestíha odvádzať dažďovú vodu.

Zavlažovanie zrážkovou vodou zo zberných nádrží sa bude realizovať prostredníctvom spomínaného smart systému. Ten bude hospodáriť s nazbieranou dažďovou vodou počas teplých a suchých dní. Jeho obsluha spočíva v ovládaní cez aplikáciu dostupnú pre počítače či smartfóny. Riadenie využívania zrážkovej vody tak bude možné online z dispečingu technických služieb alebo od prevádzkovateľa. „Zavlažovanie prostredníctvom smart systému je primárne nastavené na garanciu 24 polievacích cyklov v období troch najhorúcejších mesiacov v roku, a to dvakrát týždenne pri jednom naplnení nádrže v roku. Naplnenie nádrží je predpokladané niekoľkokrát ročne, a tým pádom je možné aj automatické spustenie závlahy i v ostatných teplých mesiacoch roka, čo dramaticky zvýši počet zavlažovacích cyklov,“ uvádza sa v popise projektu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu