Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")


Dátum: 17.12.2021

Obrázok k aktualite Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")
Názov: Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")
PLSK_Svätomariánska púť2


Krátky popis: Projekt vytvoril pútnickú cestu vedúcu po poľských a slovenských sakrálnych objektoch – miestach mariánskeho kultu. Inšpiráciou na vytvorenie projektu bola pútnická cesta Camino de Santiago, ktorá vedie do katedrály sv. Apoštola Jakuba staršieho v Santiago de Compostela. V rámci projektu boli vyhotovené virtuálne panorámy niekoľkých desiatok miest mariánskeho kultu. V 28 objektoch bolo vyhotovených viac ako 500 sférických panorám a 900 fotografií detailov. Dostupné sú spolu so sprievodným slovom a popismi v piatich jazykoch (v slovenčine, poľštine, angličtine, španielčine, nemčine a medzinárodnom posunkovom jazyku). Partneri projektu tiež rozsiahle propagujú pútnickú turistiku.
PLSK_Svätomariánska púť
Prijímateľ:  PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, INOVAČNÉ PARTNERSKÉ CENTRUM, INSTYTUT DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁ A II W KRAKOWIE, KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA, GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LITMANOVÁ, GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ĽUTINA, RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LEVOČA, RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. VOJTECHA GABOLTOV, TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY W STAREJ WSI
Celkové oprávnené náklady projektu:  3 321 380,07 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 823 172,66 EUR (EFRR)
Vlastné zdroje:  
Operačný program:  Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Doba realizácie projektu: júl 2017 – september 2020
 PLSK_Svätomariánska púť3
 
Skočiť na hlavné menu