Súťaž Junior Internet


Dátum: 20.02.2017

Obrázok k aktualite Súťaž Junior Internet
Blogeri či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári dostávajú opäť šancu stať sa internetovou osobnosťou. Do 12. ročníka súťaže JUNIOR INTERNET sa môžu žiaci základných a stredných škôl registrovať ešte pár dní, do 26. februára (vrátane). Prihlásiť svoje práce môžu na stránke www.juniorinternet.sk.

Tento ročník JUNIOR INTERNETU je špeciálny aj vďaka kategórii JuniorText, kde môžu študenti napísať svoje práce na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?
„Hovorí sa, že cesta k skutočnému šťastiu vedie cez to, ako vie človek nezištne pomáhať iným. Pocit radosti a zadosťučinenia nám prináša dobre vykonaná práca, z ktorej má osoh nielen jedinec, ale aj naše najbližšie okolie, či celá spoločnosť. Možností, ktoré dnes môžu mladí ľudia využiť a pozitívne prostredníctvom nich ovplyvniť ich svoje okolie, je mnoho. Jednou z nich je napríklad Európsky zbor solidarity, ktorý mladým ľuďom ponúka zapojiť sa do rôznych projektov ako dobrovoľníci. Solidarita je v súčasnosti mimoriadne dôležitá, preto som rád, že túto tému reflektuje aj taká súťaž, akou je Junior Internet," konštatoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek, ktorý nad súťažou tento rok prevzal záštitu spoločne s dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU Máriou Bielikovou.
 
Študenti môžu v rámci tejto kategórie napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Dôležité je ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu – finále, kde svoje projekty verejne odprezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.
 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je hlavným partnerom súťaže.
 
Súťažné projekty hodnotí odborná porota celkovo v šiestich kategóriách: JuniorWEB, JuniorBLOG, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorTEXT a JuniorLEARN.
JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, vlastných vyvinutých/naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete.
JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému, ktorú zverejníme 16. januára. Slohový útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu má predpísaných minimálne 1000 znakov a musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora.
JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu od 31. marca do 1. apríla 2017. Organizuje ju záujmové občianske združenie AMAVET.

Pre viac informácií kontaktujte:
Dávid Richter, koordinátor súťaže Junior Internet
richter@amavet.sk, +421 948 345 177
 
Organizátor súťaže
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky, ktoré na Slovensku pôsobí už od roku 1990. Združuje 4500 členov v 56 kluboch na území celého Slovenska. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky, konferencie Junior Internet, Cesty za vedou, letné tábory, seminár LaBák. AMAVET má široké medzinárodné vzťahy v rôznych vedecko-technických súťažiach s výbornými výsledkami našich študentov, ktorí reprezentujú Slovensko po celom svete. Viac na www.amavet.sk.
 
 

Skočiť na hlavné menu