Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality (ECPA) 2017


Dátum: 11.08.2017

Obrázok k aktualite Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality (ECPA) 2017

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti – „počítačová kriminalita (podvody s kartami)” alebo “kybernetické útoky“.

Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční v decembri 2017 v estónskom Tallinne. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 EUR.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr 20. septembra 2017 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.

Národné kolo súťaže sa uskutoční koncom septembra 2017 na Ministerstve vnútra SR.

Viac informácií nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie
Výzva na predkladanie projektov do súťaže ECPA 2017 (139,5 kB) pdf
Prihlasovací formulár na predloženie projektu do súťaže ECPA 2017 (42,6 kB) docx
Zoznam krajských koordinátorov prevencie kriminality (20,1 kB) docx
Application form - anglická verzia prihlasovacieho formulára (29,2 kB) docx
ECPA 2017 Pokyny pre prezentujucich (26,4 kB) docx
 

Skočiť na hlavné menu