Súťaž EUinmyregion 2019 - Príbehy


Dátum: 18.08.2019

Obrázok k aktualite Súťaž EUinmyregion 2019 - Príbehy
Súťaž EUinmyregion 2019 - Príbehy

Pravidlá

1. Téma súťaže
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku vás týmto pozýva na účasť v súťaži „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne, aby ste mohli prezentovať projekty financované z prostriedkov EÚ okolo vás.
Príbehy musia byť o projekte alebo programe financovanom EÚ.
Príbehy môžu mať akúkoľvek podobu: foto, video, blogový príspevok, zvuk, príspevky na platforme sociálnych médií, obrázky, vlákna služby Twitter atď.
Príbehy musia byť trvalé a verejné.

2. Ako sa zúčasniť

Účastníci môžu vstúpiť do súťaže Európa v mojom regióne zaslaním e-mailu s odkazom na publikovaný príbeh na adresu info@euinmyregion.eu

Účastníci by si mali vybrať medzi dvoma kategóriami: „občania“ a „odborníci“ - kategória by sa mala objaviť v predmete e-mailu: „EUinMyRegion Storytelling“

Odborníci sú osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcov finančných prostriedkov EÚ alebo úradník pre komunikáciu o projekte financovaný EÚ.

3. Spôsobilosť

Účastníci musia mať 18 alebo viac rokov

Zamestnanci a bezprostrední príbuzní zamestnancov zadávateľa alebo jeho príslušných materských, dcérskych alebo pridružených spoločností alebo akejkoľvek inej osoby spojenej s touto súťažou sú vylúčení z účasti.

Všetky príspevky budú starostlivo moderované.

4. Prihlášky

Účastníci môžu odovzdať toľko príbehov, koľko chcú.
Všetky príbehy, ktoré spĺňajú pravidlá a budú odoslané do termínu, budú akceptované. Redakčná nezávislosť je zaručená.
Európska komisia preloží vaše príbehy do angličtiny (v prípade potreby), pošle vám preklad a propaguje vaše príbehy prostredníctvom sociálnych kanálov (Facebook, Twitter) pomocou hashtagu #EUinmyRegion.

5. Autorské práva

Všetky príspevky musia byť originálne a účastník musí byť jediným vlastníkom alebo nadobúdateľom autorských práv.

Vstupom do súťaže si účastníci zachovávajú plné autorské práva svojich obrázkov a textu. Účastníci tiež udeľujú Európskej komisii právo publikovať a vystavovať predložené príspevky.
Za toto použitie nebude Európska komisia platiť žiadny poplatok.

Účastníci musia získať písomný súhlas od všetkých osôb vo veku od 18 rokov, ktoré sú identifikovateľné v príbehu. Účastníci, ktorí urobia fotografiu osoby mladšej ako 18 rokov, musia zabezpečiť, aby získali písomný súhlas rodiča / opatrovníka dieťaťa/.
Úlohou účastníkov je zabezpečiť, aby bol získaný potrebný súhlas. Účastníci si musia ponechať všetky formuláre , pretože môžu byť požiadaní, aby preukázali, že súhlas bol daný. Stiahnite si formulár na vydanie tu.

Účastníci by si mali ponechať pôvodný digitálny súbor , pretože môžu byť požiadaní, aby preukázali vlastníctvo diela, ako aj poskytnutie fotografie podávateľovi v najvyššom možnom rozlíšení.

6. Moderovanie

Všetky príbehy sú skontrolované, aby ste sa uistili, že pred prijatím spĺňajú pravidlá súťaže. Na stránky súťaže budú pridané iba príbehy, ktoré sú v súlade s pravidlami súťaže. Po skontrolovaní príbehu dostanú účastníci e-mail s oznámením, či bol prijatý alebo zamietnutý.

7. Obdobie na prihlášky

Príbehy môžu byť do súťaže zaslané kedykoľvek v období od 1. apríla do 18. augusta 2019, 23:59 Stredoeurópsky letný čas.
8. Výber víťazov

Porota zložená z troch komunikačných odborníkov vyberie víťazov.

Porota bude posudzovať:

Vzhľad: rozpráva príbeh niečo, čo sme nevedeli nad rámec základných faktov financovaného projektu?
Príbehy o ľuďoch: opisuje tento príbeh projekt, alebo rozprávate príbeh ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú?

Najlepšie príbehy nám nepovedia len niečo, čo sme nevedeli. Hovoria nám zaujímavý príbeh pomocou osobného, ​​autentického hlasu. Sú mienené a zaujímavé a jednoducho informatívne. Môžu byť vtipné alebo vášnivé, alebo zvedavé, alebo zaujímavé alebo sarkastické.

9. Ceny

Traja víťazi kategórie „občania“ sa zapoja do dvojtýždňového programu , ktorý je šitý na mieru, do komunikácie EÚ a zažije prácu  komunikačného oddelenia v inštitúcii EÚ, v komunikačnej agentúre a v médiách, ktoré sa týkajú Bruselu. Program sa bude konať od 29. septembra do 13. októbra v Bruseli.

Traja víťazi kategórie „experti“ sa zapoja do špecializovaného školenia na vysokej úrovni o komunikácii v Bruseli od 5. do 7. októbra v Bruseli.

10. Prijatie súťažných pravidiel

Vstupom do tejto fotografickej súťaže účastníci súhlasia s tým, že budú viazaní Pravidlami súťaže, vrátane záruk na autorské práva k zápisom.
 
Skočiť na hlavné menu