Súťaž: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018


Dátum: 11.12.2018

Obrázok k aktualite Súťaž: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018
Rozvoj mesta Spišská Nová Ves vďaka podpore EÚ  -  to bola téma autorky víťazného videospotu  Márie Dirgovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018,  ktorú pre študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku vyhlásil Úrad vlády SR na jar tohto roku už po siedmy raz.  

Do súťaže sa prihlásilo osem študentov. Mladí ľudia opäť ukázali svoju originalitu, šikovnosť, tvorivosť a  veľkú dávku talentu. Do súťaže prihlásili  práce - videospoty, v ktorých im vlastným pohľadom ukázali, čo všetko sa podarilo za eurofondy v ich blízkom okolí zmeniť -  cyklotrasy, námestia, domovy seniorov, kaštiele, synagógy,  zámky, školy či celé mestá.     
 
Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov  Úradu vlády SR ako vyhlasovateľa a organizátora súťaže, ako aj mediálnych expertov z Kancelárie prezidenta Českej republiky  a spoločnosti Protos Production.
 
Porota hodnotila podľa  týchto kritérií:
 
• uchopenie témy
• tvorivosť
• originalita
• spracovanie
• inovatívnosť
 
Víťazmi sa stali:
 
  1.  miesto: Mária Dirgová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,Spot : Rozvoj mesta Spišská Nová Ves.
  2.  miesto: Nina Chorvátová, Obchodná akadémia, Dolný Kubín,Spot: Cyklotrasa.
  3.  miesto: Adam Spodniak, Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec, Spot: Zichyho palác Divín
 
Hodnotné vecné ceny: HD kameru, externý hard disk a tablet odovzdá víťazom organizátor súťaže ešte pred vianočnými sviatkami.
 
Súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018 zodpovedá požiadavkám Joint Communication Actions, teda siedmim  spoločným komunikačným činnostiam,  ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu a eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, prezentovaných v apríli 2017 v Luxemburgu.  Slovensko je jedna z mála európskych krajín, ktorá vo väčšine bodov plní tento plán.
 
Úrad vlády SR - odbor informovanosti a publicity
www.eufondy.sk

Skočiť na hlavné menu