Sú Slováci informovaní o regionálnej politike EÚ? Ako ju vnímajú?


Dátum: 09.10.2019

Obrázok k aktualite Sú Slováci informovaní o regionálnej politike EÚ? Ako ju vnímajú?
Boli zverejnené výsledky prieskumu Eurobarometra o regionálnej politike. Prieskum prináša najaktuálnejšie informácie o tom, ako sú Európania informovaní o regionálnej politike a ako ju vnímajú. Tento dokument, spolu s aktuálnym indexom regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2019, tvoria dôležité zdroje informácií, ktoré napomáhajú členským štátom EÚ pri navrhovaní budúcich programov politiky súdržnosti (na obdobie EÚ 2021 – 2027), pri hodnotení verejnej mienky, identifikácií regionálnych aktív a lepšom zameraní investícií.

Dnes prinášame podrobné výsledky tohto prieskumu pre Slovensko:
  • 77 % opýtaných Slovákov počulo o konkrétnych projektoch podporených Európskou úniou, ktoré prispeli k zlepšeniu života v ich regióne
  • 86 % opýtaných sa vyjadrilo, že EÚ podpora ich regiónu mala pozitívny vplyv jeho ďalší rozvoj
  • 56 % Slovákov vie, že existuje Fond solidarity EÚ, ktorý reaguje na živelné katastrofy, z toho 12 % vie o tom, že sa využil aj na Slovensku
  • Slováci by nasmerovali investície v rámci regionálnej politiky EÚ najmä do regiónov s vysokou nezamestnanosťou (58 %), do chudobných mestských oblastí (40 %) a odľahlejších vidieckych alebo horských oblastí (36 %)
  • Za najdôležitejšie odvetvia investícií regionálnej politiky EÚ považujú opýtaní Slováci najmä oblasť životného prostredia (95 %), oblasť vzdelávania, zdravotnej alebo sociálnej infraštruktúry (94 %), obnoviteľných a čistých energií (82 %) a oblasť podpory pre malé a stredne veľké podniky (75 %)
  • Podľa slovenských respondentov by mali byť rozhodnutia o projektoch regionálnej politiky EÚ primárne prijímané na regionálnej úrovni (preferencia 31 % opýtaných Slovákov), 25 % respondentov by preferovalo prijímať tieto rozhodnutia na miestnej úrovni, 19 % na národnej a 14 % na úrovni celej EÚ   

Kompletné slovenské výsledky Eurobarometra
Skočiť na hlavné menu