Štyri nemocnice na Spiši získali prostriedky z fondov EÚ na obnovu


Dátum: 23.11.2017

Obrázok k aktualite Štyri nemocnice na Spiši získali prostriedky z fondov EÚ na obnovu
Štyri nemocnice na Spiši získajú finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) na obnovu. Popradská, levočská, kežmarská i spišskonovoveská nemocnica boli totiž úspešné v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). TASR o tom informovali z Ministerstva zdravotníctva SR s tým, že tieto štyri zdravotnícke zariadenia budú môcť čerpať dohromady 17,4 milióna eur.

Najväčší objem financií pritom pôjde do popradskej nemocnice, konkrétne 7,4 milióna eur. „Prostriedky plánujeme prioritne využiť na stavebné práce a technologické vybavenie urgentného príjmu 2. typu a dvoch oddelení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť - gynekologického a novorodeneckého. Zároveň chceme dotáciu použiť na modernizáciu prístrojového vybavenia s cieľom zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov,“ uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Viac finančných prostriedkov, ktoré je možné využiť na ďalší rozvoj nemocnice, je podľa nej tým najväčším prínosom pre pacienta. Galajda dodala, že vzhľadom na zložitosť celého procesu a jednotlivých postupov, je však náročné hovoriť o presných dátumoch začiatku realizácie jednotlivých projektov.

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi získa z eurofondov 2,5 milióna eur, pričom finančné prostriedky pôjdu na dodávku zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenie do niekoľkých oddelení. Tým sa má zvýšiť produktivita a efektívnosť poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. „O eurofondovú dotáciu požiadali tie naše nemocnice, ktoré na to mali právo a sú súčasťou schváleného zoznamu siete akútnych nemocníc. Snažili sme sa naše projekty pripraviť čo najlepšie a splniť všetky potrebné kritériá. Na realizáciu sme dobre pripravení a garantujeme, že každé jedno euro bude využité maximálne efektívne,“ zdôraznil generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia Marek Duban. V Spišskej Novej Vsi zmodernizujú za peniaze z EÚ vybavenie oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, urgentnej medicíny, rádiodiagnostického oddelenia, tiež oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a pediatrického oddelenia.

Zdroje z fondov EÚ získa aj Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., a to konkrétne na vybudovanie centrálneho príjmu. Na jeho rekonštrukciu a prístavbu, spolu s dodávkou zdravotníckej techniky, predovšetkým diagnostickej a modernizáciou informačno-komunikačných technológií, pritom pôjde 4,1 milióna eur.

Poslednou z nemocníc na Spiši, ktorá bola úspešná v žiadosti o zdroje z IROP, je nemocnica v Kežmarku. Na zateplenie predného traktu, ktorým sa plánuje úspora energie na vykurovanie na úrovni 55 percent a ďalšie aktivity, pritom pôjde 3,4 milióna eur. Modernizácie sa okrem samotnej budovy dočkajú aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, vrátane operačnej sály, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, interné, detské, novorodenecké i rádiodiagnostické oddelenie.

Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu