Štvrtý panel Konferencie o budúcnosti EÚ je o zahraničných vzťahoch a migrácii


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Štvrtý panel Konferencie o budúcnosti EÚ je o zahraničných vzťahoch a migrácii
Počas nadchádzajúceho víkendu (15.-17.10) sa v Štrasburgu uskutoční v poradí už štvrtý európsky občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy (COFEU), ktorý je zameraný hlavne na zahraničnú dimenziu európskej politiky a otázky migrácie.

Tentoraz bude okolo 200 občanov členských krajín EÚ, z ktorých tretina má menej ako 25 rokov, diskutovať o úlohe EÚ vo svete vrátane cieľov a stratégií eurobloku v oblasti bezpečnosti, obrany, obchodnej politiky, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce ako aj zahraničnej spolupráce, politiky susedstva a rozširovania Únie.

Účastníci diskusie, medzi ktorými sú aj občania zo Slovenska, budú diskutovať aj o stále aktuálnej téme migrácie.


Štvrtý občiansky panel diskusií v piatok popoludní otvorí podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová ako spolupredsedkyňa Výkonnej rady COFEU.

Diskusné panely európskych občanov sú kľúčovým prvkom konferencie, ktorú spoluorganizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Témy rokovania na paneloch zohľadňujú príspevky zozbierané z celej EÚ na viacjazyčnej digitálnej webovej platforme.

Prvá európsky občiansky diskusný panel sa konal v dňoch 17. až 19. septembra v Štrasburgu, po ktorom nasledovali ďalšie dva - koncom septembra (24.-26.9) a začiatkom októbra (1.-3.10). Na každom z uvedených stretnutí okolo 200 občanov z členských štátov eurobloku diskutovalo o témach, ktoré sú v kompetencii ich panelu.

Prvý občiansky panel sa zameral na silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť, zamestnanosť a vzdelávanie, mládež, kultúru, šport a digitálnu transformáciu. Druhý panel bol orientovaný na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť a tretí panel bol venovaný klimatickým zmenám,  environmentálnym problémom a novým zdravotným výzvam pre EÚ.

Od septembra 2021 do januára 2022 boli naprogramované štyri diskusné panely občanov, každý z nich rozdelený na viacero zhromaždení. Do konca januára 2022 sa uskutoční ešte osem ďalších zasadnutí. Ich účastníci sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Závery ich debát sú pretavené do konkrétnych odporúčaní týkajúcich sa budúceho smerovania Európy.

Po ukončení občianskych zasadnutí vystúpi v pléne europarlamentu 20 občanov EÚ, zastupujúcich všetky štyri tematické panely, aby európskym zákonodarcom predstavili odporúčania o budúcnosti Európy, ktoré vzišli z uvedených diskusií.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu