Štvrtý občiansky panel CoFoE zúži návrhy v oblasti migrácie a úlohy EÚ vo svete


Dátum: 26.11.2021

Obrázok k aktualite Štvrtý občiansky panel CoFoE zúži návrhy v oblasti migrácie a úlohy EÚ vo svete
Od piatku do nedele (26. – 28. novembra) sa formou online diskusií uskutoční štvrtý občiansky panel Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorý sa zameriava na úlohu a miesto EÚ vo svete a na otázky migrácie. Jeho účastníci sa budú venovať piatim užším okruhom, na ktorých sa dohodli počas svojho prvého stretnutia v Štrasburgu.

Dvesto náhodne vybraných účastníkov zo všetkých členských krajín sa v dňoch 15. až 17. októbra stretlo v Štrasburgu, aby v rámci štvrtého občianskeho panelu identifikovali najpálčivejšie okruhy otázok týkajúcich sa pozície a úlohy EÚ vo svete a migrácie.

Prácu tohto zasadnutia dozorovala podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu a spolupredsedníčka výkonného výboru CoFoE Dubravka Šuicová.  

Panelisti diskutovali o cieľoch a stratégii EÚ v oblasti bezpečnosti, obrany, obchodnej politiky, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, zahraničnej politiky, susedskej politiky EÚ a rozširovania. Rovnako sa venovali rôznym aspektom migrácie a tomu, ako by Únia mala riešiť migráciu.

Na konci prvého zasadnutia sa občania dohodli na zúžení tejto širokej témy na päť pracovných okruhov a ich "podtém", o ktorých budú bližšie diskutovať počas tohto víkendu formou online pripojenia.

Prvý okruh nazvali "Sebadôvera a stabilita" a venuje sa potrebe väčšej autonómie EÚ a ochrany hraníc.

Druhý okruh "EÚ ako medzinárodný partner" sa bude zaoberať obchodom a obchodnými vzťahmi eurobloku z etického hľadiska, medzinárodnými klimatickými opatreniami a presadzovaním európskych hodnôt pri kontaktoch EÚ so svetom.

Tretí okruh má názov "Silná EÚ v mierovom svete" a zameriava sa na bezpečnosť a obranu, zahraničnú politiku EÚ a rozhodovací proces v tejto oblasti, rozšírenie Únie a jej vzťahy so susednými krajinami.

Štvrtý okruh bol zadefinovaný ako "Migrácia z pohľadu človeka" a cieli na príčiny migrácie a ich nápravu; ľudskú dimenziu migrácie a integráciu utečencov a migrantov.

Piaty a posledný okruh štvrtého panelu "Zodpovednosť a solidarita v rámci EÚ" je rovnako venovaný migrácii, avšak čisto z vnútroeurópskeho hľadiska, lebo sa týka problémov spojených s prerozdeľovaním migrantov a spoločným prístupom členských krajín k azylu.

Ďalšie zasadnutia občianskych panelov sú v priebehu decembra a januára naplánované v štyroch európskych mestách – Dubline, Florencii, Varšave a Maastrichte.

Odporúčania, ktoré sa zrodia zo všetkých štyroch občianskych panelov po ich druhom (online) a treťom zasadnutí, budú spísané, schválené členmi panelu a následne odprezentované a prediskutované v rámci plenárneho zhromaždenia Konferencie o budúcnosti Európy.

Občania, ktorí nie sú priamo zapojení do priebehu konferencie, majú možnosť sledovať videoprenos naživo aj z tohto diskusného panelu na viacjazyčnej digitálnej platforme futureu.europa.eu alebo v multimediálnom centre europarlamentu v piatok 26. novembra od 17.00 h do 19.30 h a v nedeľu 28. novembra od 16.15 h do 17.30 h.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu