Štúrovo: Na slovensko-maďarskom pohraničí pribudne nový úsek cyklotrasy


Dátum: 28.09.2020

Obrázok k aktualite Štúrovo: Na slovensko-maďarskom pohraničí pribudne nový úsek cyklotrasy
Na slovensko-maďarskom pohraničí v úseku Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Chľaba- Ipolydamásd – Letkés pribudne v najbližších rokoch ďalší úsek medzinárodnej cyklistickej trasy EuroVelo 6. Projekt bude spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

„Monitorovací výbor schválil Bike paradise, spoločný projekt obce Ipolydamásd, mesta Štúrovo a združenia Ister-Granum EGTC, ktorý je zameraný na vyznačenie a budovanie cyklistických trás a na zriaďovanie servisných bodov i oddychových zón,“ potvrdil primátor Štúrova Eugen Szabó.

Celkové náklady na rozvoj infraštruktúry predstavujú 1,95 milióna eur, z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur získali partneri projektu z cezhraničného programu Interreg. Na realizácii projektu sa spolupodieľajú aj príslušné ministerstvá Slovenska a Maďarska v celkovej hodnote takmer 170.000 eur, finančná spoluúčasť partnerov projektu predstavuje celkovú sumu 85.000 eur.

V rámci projektu sa uskutoční finálna úprava asfaltového povrchu koruny hrádze Dunaja pri Štúrove, od prístavu bývalej kompy po rieku Hron, a vybudovanie novej spevnenej cyklistickej cesty na pravostrannej a ľavostrannej korune hrádze rieky Hron pri obci Kamenica nad Hronom. Na úseku Kamenica nad Hronom - Chľaba bude cyklistická cesta značená po existujúcich komunikáciách s nízkou intenzitou premávky. V obci Chľaba sa vytvorí nová spevnená trasa vedúca k cestnému mostu nad riekou Ipeľ, ktorý bude postavený v blízkej budúcnosti. Na maďarskej strane medzi obcami Ipolydamásd a Letkés bude vybudovaná spevnená cyklocesta v dĺžke takmer 10 kilometrov.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu