Stropkov zmodernizoval vnútroblok z 80. rokov za vyše 340.000 eur


Dátum: 27.11.2023

Obrázok k aktualite Stropkov zmodernizoval vnútroblok z 80. rokov za vyše 340.000 eur
Najväčším tohtoročným investičným projektom v Stropkove bola regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici. Obnovou prešla tamojšia pešia zóna nachádzajúca sa uprostred bytovej zástavby z 80-tych rokov minulého storočia. Samospráva na tento účel získala prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu a po ukončení jesennej výsadby okrasnej zelene sa Stropkovčania tešia z moderného mestského priestoru spĺňajúceho kvalitatívne i estetické kritériá 21. storočia.

„Hrnčiarska ulica je pre mnohých z Stropkovčanov spojená s obdobím detstva či dospievania. Vybudovaná bola po asanovaní starých domov v 80-tych rokoch minulého storočia a od počiatku to bolo takpovediac centrum detských hier a voľnočasových aktivít. Rokmi si však aj táto ulica vyžiadala postupnú rekonštrukciu. V predchádzajúcom období sme tam v celej dĺžke opravili asfaltový povrch a vytvorili nový cyklopruh a v tomto roku sme sa pustili do jej komplexnej revitalizácie,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Stavebné práce začali realizovať v letných mesiacoch – postupne obnovili pôvodné alebo vytvorili úplne nové spevnené plochy. Dôraz kládli na zadržiavanie vody v krajine, pričom všetky nové povrchy sú z vodopriepustných materiálov.Pribudli nové detské ihriská, fitness a workoutové prvky pre všetky vekové kategórie, oplotili basketbalové ihrisko, nanovo zatrávnili a doplnili futbalové ihrisko, vítanou novinkou bude určite trojica exteriérových ping-pongových stolov. „V celej lokalite sú nové lavičky, odpadkové koše, informačné tabule, stojany na bicykle. Osobitne sa veľmi teším novej zeleni. Spomeniem pár zaujímavých čísel – vysadených bolo viac ako 4 tisíc kusov nových kvetov, rovnako vyše štyri tisícky krov a okrasných tráv a pribudlo aj 40 nových listnatých stromov. Okrem toho boli zrevitalizované trávnaté plochy a novinkou tiež budú vyvýšené kvetinové záhony,“ dodal primátor. Z vlastných prostriedkov počas realizácie projektu vybudovali nové 100-metrové oplotenie areálu priľahlej materskej školy. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt dosiahla 359 680 eur, pričom samotné stavebné a sadové úpravy predstavovali 342 tis. eur. „Ide o prvý projekt svojho druhu a takéhoto rozsahu v Stropkove. A musím povedať, že je to pre nás zároveň veľká výzva. Bohužiaľ, ešte pred dokončením sme riešili problém vandalizmu. Budeme preto musieť prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k poškodzovaniu nových prvkov a zelene. K neprispôsobivým jednotlivcom možno zvolíme aj nepopulárne opatrenia. V lokalite budú zintenzívnené hliadky mestskej polície, rozšírime tam kamerový systém a privítame aj súčinnosť zástupcov jednotlivých bytových spoločenstiev z Hrnčiarskej ulice. Verím, že spoločne si tento priestor budeme chrániť, zveľaďovať a udržiavať v stave, aby všetkým obyvateľom mesta slúžil dlhé roky,“ uzavrel O. Brendza. Samospráva má hotový aj ďalší podobný projekt pre lokalitu v severnej časti ulice Hrnčiarska a časti ulice Matice slovenskej. Peniaze naň sa budú snažiť získať z nového programovacieho obdobia eurofondových výziev.
Skočiť na hlavné menu