STROPKOV: Mesto zmodernizovalo kultúrne stredisko za viac ako 217-tisíc eur


Dátum: 20.11.2023

Obrázok k aktualite STROPKOV: Mesto zmodernizovalo kultúrne stredisko za viac ako 217-tisíc eur
Mesto Stropkov zmodernizovalo technologické vybavenie kultúrneho strediska vo svojej správe. Vďaka projektu modernizácie získala samospráva interiérové vybavenie a techniku za viac ako 217 500 eur. Projekt bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci výzvy Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR. Nenávratný finančný príspevok prevýšil 184 500 eur, zvyšok uhradilo mesto z vlastných zdrojov.

Ako informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, cieľom projektu bola podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho strediska, predovšetkým vďaka investíciám do modernizácie jeho materiálno-technického a technologického vybavenia. „Tunajšie kultúrne stredisko je najnavštevovanejším kultúrnym zariadením v širokom okolí. Vďaka jeho komplexnej rekonštrukcii spred ôsmich rokov je to kvalitne vybavený multifunkčný kultúrny stánok, no napriek tomu bolo nevyhnutné modernizovať a doplniť niektoré jeho technické a interiérové prvky,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Výzva ministerstva kultúry vyhlásená v čase vrcholiacej pandémie bola zameraná aj na zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych zariadení na Slovensku. V Stropkove preto zahrnuli do projektu aj merače telesnej teploty s dezinfekciou, fogátor, germicídne žiariče a dezinfekčné zariadenia. „Okrem toho sme zakúpili laserový projektor využívaný na filmovú projekciu. Našou ambíciou je tiež organizácia kreatívnych kurzov, keďže z projektu sme kúpili tkáčske krosná, hrnčiarsky kruh, šijací stroj či vypaľovaciu pec na keramiku. Tanečníci isto ocenia nový tanečný povrch v divadelnej sále, takzvaný baletizol, ktorý z podlahy vytvára veľmi pohodlné miesto pre tanečníkov či divadelníkov,“ dodal primátor. Kultúrne stredisko tiež doplnili novým interiérovým vybavením, scénickým osvetlením, modernizovali ozvučenie, javiskovú techniku a vynovili zariadenie v zvukovej miestnosti. Pre zvýšenie komfortu návštevníkov i účinkujúcich doplnili chladenie do jestvujúcej vzduchotechniky. „Investície do nových zariadení zlepšili funkčnosť jednotlivých miestností a zvýšili hygienické štandardy našej kultúrnej inštitúcie. Jedným z cieľov bolo totiž lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti a zároveň zlepšiť postavenie kultúrneho strediska, ktoré v dôsledku pandémie nemohlo svoju činnosť vykonávať tak ako v minulosti. To sa nám vďaka projektu nepochybne podarilo,“ uzavrel vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove Tibor Kubička.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu