Stropkov: Mesto ukončilo rekonštrukciu historického jubilárneho parku


Dátum: 23.05.2023

Obrázok k aktualite Stropkov: Mesto ukončilo rekonštrukciu historického jubilárneho parku
V týchto dňoch ukončilo mesto Stropkov rekonštrukciu mestského, kedysi nazvaného jubilárneho parku. Symbolickou bodkou za jeho aktuálnou obnovou bola montáž rekonštruovaného oplotenia a inštalácia dvoch informačných tabúľ. Na jednej sa nachádzajú historické fotografie, textová časť obsahuje zaujímavé informácie o vzniku parku i jeho premenách počas 127 rokov existencie. „Jeho založenie sa datuje na 8. a 9. mája 1896, kedy sa v Stropkove konali veľkomaďarské miléniové oslavy pri príležitosti tisícročnice vzniku Uhorského kráľovstva. Na pamiatku týchto slávností bola na okraji historického námestia vysadená lipová alej pred budovou ľudovej školy a vznikla tam oddychová zóna,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

V rámci rekonštrukcie bol odstránený zastaraný povrch zo zámkovej dlažby, celá plocha bola odvodnená a položená bola aj nová elektroinštalácia. Historický nádych dodala obnovenému parku nová maloformátová porfýrová dlažba, vymenili tiež osvetlenie, parkové lavičky, odpadkové koše a zreštaurovali oplotenie s motívom mestského erbu. „Dovolím si povedať, že ide o srdce Stropkova, kedysi to bola časť tunajšieho veľkého námestia. Toto miesto bolo svedkom viacerých historických udalostí, bohužiaľ aj tých smutnejších. Mnohí iste netušia, že jedna z najznámejších fotografií dokumentujúcich deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska spred 81 rokov pochádza práve z Hlavnej ulice pred stropkovským parkom,“ uviedol O. Brendza.

Ako bolo spomenuté, premeny parku dokumentujú nové tabule a prinášajú mnoho doteraz neznámych informácií: od začiatku 20. storočia sídlila v prízemnej budove v parku meštianska škola, v rokoch 1960 až 1990 slúžila budova ako mestská knižnica. Pri jeho juhozápadnom nároží vyrástla v roku 1949 budova okresného národného výboru – neskôr v nej sídlilo gymnázium, dnes je tam Úradu práce. Začiatkom 70. rokov 20. storočia bola pred budovou postavená fontána, ktorá dotvára atmosféru oddychovej zóny námestia. Posledná rozsiahlejšia rekonštrukcia parku prebehla v druhej polovici 90-tych rokov 20. storočia, kedy tam bola položená betónová zámková dlažba a vymenený mobiliár.


Aktuálnu rekonštrukciu za vyše 192 tis. eur realizoval mestský podnik Služba. Projekt bol financovaný z projektu Sekowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 
Skočiť na hlavné menu