STRETNUTIE DRUŽOBNÝCH OBCÍ ZA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ


Dátum: 09.05.2019

Obrázok k aktualite STRETNUTIE DRUŽOBNÝCH OBCÍ ZA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
Obec Lipovník získala podporu na realizáciu projektu s názvom „Stretnutie družobných obcí za rovnosť príležitostí“ z programu Európskej únie Európa pre občanov.

Projekt je zameraný na aktívne zapojenie občanov do verejného a politického života a vedenia diskusii o otázkach európskeho politického programu.
V súčasnosti sa v Európe diskutuje o jej budúcnosti, pričom do debaty sa zvyčajne pozývajú univerzity, odborníci, rôzne inštitúcie a krajské mestá. Podujatia sa bežne realizujú vo veľkých mestách. Občania žijúci v menej rozvinutých oblastiach na vidieku, resp. ľudia zo znevýhodneného prostredia majú menej príležitostí na prezentáciu svojich názorov, pričom dopady politických rozhodnutí EÚ sa rovnako dotýkajú každého európskeho občana. Tento jav je ešte viac typický pre ľudí s nízkou digitálnou gramotnosťou, ktorí sa ťažšie dostávajú k aktuálnym informáciám a preto sa nezapájajú ani do dialógu o budúcnosti Európy cez Internet. Občania, ktorí majú pocit, že ich názor na rôzne aspekty života na úrovni Únie nie je dôležitý, sú viac ohrození euroskepticizmom.

Našim cieľom je dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov obyvateľov žijúcich v menej rozvinutých regiónoch k európskym otázkam a ich aktivizácia k voľbám do EP prostredníctvom realizácie rôznych aktivít za účasti projektových partnerov z 5 členských štátov.

Hostia prídu do obce Lipovník dňa 09. mája 2019, pričom hlavné programy sa budú realizovať 10.a 11.mája.V rámci štvordňového podujatia sa budeme venovať histórii Únie, jej vývoju a úspechom, posilneniu pocitu spolupatričnosti v Európe, aktivitám zameraným na lepšie pochopenie tvorby politiky EÚ a na prezentovanie názorov zúčastnených občanov z 5 krajín Únie. Predstavením rozvojových aktivít realizovaných vďaka EÚ priamo v teréne chceme prezentovať konkrétne prínosy EÚ členstva. Predstavením Bielej knihy o budúcnosti Európy a následnou diskusiou sa podporí demokratická a občianska účasť občanov. Počas spoločenského programu pomocou kancelárie Europe Direct sa poskytnú širokej verejnosti informácie o Európskej únii za účelom rozšírenia vedomostí o Únií a k jej lepšiemu pochopeniu občanmi. Diskusia s kandidátmi za europoslanca bude silnou motiváciou pre účasť vo voľbách do EP. Podujatie sa končí 12. mája 2019 aktivitami zameranými na posilnenie solidarity a vzájomného porozumenia, ako aj na rozvoj družobného partnerstva do projektu zapojených subjektov.
Skočiť na hlavné menu