Strednú odbornú školu služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici čaká modernizácia za 3,7 milióna eur


Dátum: 26.02.2022

Obrázok k aktualite Strednú odbornú školu služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici čaká modernizácia za 3,7 milióna eur

Modernizácia školských priestorov a vytvorenie moderného a kreatívneho centra v priestoroch školy – InnoLabb je predmetom pripravenej rekonštrukcie Strednej odbornej školy služieb a lesníctva (SOŠ SaL) v Banskej Štiavnici. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková. Celkové predpokladané oprávnené výdavky projektu sú vo výške približne 3,727 milióna eur, pričom suma nie je finálna, nakoľko sa aktuálne uskutočňuje verejné obstarávanie. Plánovaný projekt vychádza zo spolupráce medzi BBSK a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Financovaný bude zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Konkrétne pôjde o zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy, výmenu palubovky v telocvični či výstavbu spojovacej chodby medzi školou a telocvičňou. V areáli školy bude vybudovaný multifunkčný športový areál a zmodernizované technologické vybavenie pre lesnícke odbory. Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu bude vytvorenie kreatívneho centra - InnoLabb,“ objasnila hovorkyňa s tým, že okrem modernizácie učebne vznikne aj ďalšia voľnočasová miestnosť vybavená modernými technológiami.

Cieľom pripravovanej obnovy je vybudovanie špičkového vzdelávacieho centra pre vyučovanie lesníckych odborov, ktorých náplňou je príprava absolventov pre ťažkú a náročnú prácu v lese a v lesnom hospodárstve. „Pôjde o prípravu absolventov, ktorí budú ovládať prácu so zložitými strojmi a technológiami používanými pri ťažbe a spracovaní drevnej hmoty - nastavovanie, obsluhu, údržbu ťažkých špeciálnych mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve. Zároveň vzniknú podmienky pre celoživotné vzdelávanie. Druhá aktivita je zameraná na revitalizáciu športových a voľnočasových zón pre žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov,“ popísala Štepáneková.

Rekonštrukcia by sa mala začať v máji 2022 a projekt by mal byť ukončený v prvom štvrťroku 2023. „Chod a prevádzku školy rekonštrukčné práce neovplyvnia,“ dodala hovorkyňa.

SOŠ SaL v aktuálnom školskom roku školu navštevuje približne 300 žiakov. Priemerný ročný počet je približne 60 až 70 absolventov školy, ktorí sa po ukončení štúdia bezproblémovo uplatňujú na trhu práce vo svojom odbore.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu