Stredné školy v Starej Ľubovni, Kežmarku a Prešove sa uchádzajú o viac ako 7 mil. z eurofondov


Dátum: 22.10.2021

Obrázok k aktualite Stredné školy v Starej Ľubovni, Kežmarku a Prešove sa uchádzajú o viac ako 7 mil. z eurofondov

Tri stredné školy v Starej Ľubovni, Kežmarku a v Prešove by sa mohli dočkať modernizácie a rekonštrukcie svojich interiérov a exteriérov. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa uchádzajú o eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), dokopy žiadajú o 7,12 milióna eur. Konkrétne ide o SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku, Spojenú školu Jarmočnú v Starej Ľubovni a SPŠ strojnícku v Prešove. Samosprávny kraj sa na zámeroch bude podľa jeho hovorkyne Daše Jeleňovej podieľať päťpercentným spolufinancovaním, čo predstavuje sumu 358-tisíc eur.

Kežmarská škola má naplánovanú revitalizáciu vnútorných objektov historickej budovy na Kušnierskej bráne. Počíta sa s výmenou elektroinštalácie a slaboprúdovej inštalácie, taktiež sa vymení vzduchotechnická inštalácia a zdravotechnika. Obnoviť chcú aj fasádu telocvične, práce sa budú týkať aj strešnej krytiny a revitalizuje sa vykurovanie-plynofikácia objektu. V rámci revitalizácie študentského parku okrem sadových a terénnych úprav či osvetlenia vzniknú aj voľnočasové a vzdelávacie zóny pre študentov. Predpokladané plánované náklady sú 2,34 milióna eur, pričom PSK sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 118-tisíc eur. Ide o pokračujúce investície k už schváleným a realizovaným investíciám v rámci I. etapy iniciatívy Catching up Regions (CURI).

Pokračujúcou investíciou spomínanej iniciatívy je aj projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – III. etapa“. Predpokladané náklady sú vo výške 1,48 milióna eur, z toho PSK investuje 75-tisíc eur. Na škole sa počíta s výmenou opotrebovaných podlahovín, elektroinštalácie, vzduchotechniky, ale aj manzardovej strechy za sedlovú, či s výmenou strešnej krytiny za novú. V exteriéri sú napríklad navrhnuté úpravy dvoch vstupov do objektu, pribudne aj nová prístupová rampa pre imobilných. Okrem toho je v pláne nové parkovisko pri vjazde do areálu školy, chodníky od Jarmočnej ulice až po vstup do areálu a úprava súčasného parkoviska.

Na SPŠ strojníckej v Prešove sa uskutoční rekonštrukcia elektroinštalácie, doplní sa kamerový systém, zrekonštruujú sa aj strechy na ôsmich pavilónoch školy. Zároveň sa počíta s modernizáciou šatní a sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom. Odhadované plánované náklady v tomto prípade predstavujú 3,29 milióna eur, kraj sa bude spolupodieľať na financovaní sumou vo výške 165-tisíc eur. Projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ je investíciou plánovanou v rámci III. etapy CURI.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu