Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:


Dátum: 25.08.2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu graf stavu finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

Skočiť na hlavné menu