STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2


Dátum: 06.10.2017

Obrázok k aktualite STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.4.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj je nasledovný:
stav
Stav finančnej alokácie sumárne za obidve hodnotiace kolá:


stav2

 
Skočiť na hlavné menu