Štátni cestári uzavreli zmluvu na prestavbu križovatky na ceste prvej triedy na Horehroní


Dátum: 06.03.2023

Obrázok k aktualite Štátni cestári uzavreli zmluvu na prestavbu križovatky na ceste prvej triedy na Horehroní
Slovenská správa ciest (SSC) vybrala zhotoviteľa na prestavbu križovatky ciest prvej triedy I/66 a tretej triedy na mimoúrovňovú medzi obcami Nemecká a Predajná v okrese Brezno. Zmluvu uzavrela so spoločnosťou Skanska SK, a. s., Bratislava za 6,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), tá má stavebné práce na Horehroní uskutočniť do 18 mesiacov. Subdodávatelia majú zabezpečiť takmer 27 percent objemu zákazky. Ako vyplýva z informácií v centrálnom registri zmlúv, ide o súčasť zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji.
 
Štátni cestári majú výstavbu križovatky v rámci rekonštrukcie cesty I/66 financovať s využitím prostriedkov Európskej únie. Cieľom investície je odstrániť zlý stavebno-technický stav komunikácie a objektov na nej, nehodovú lokalitu v priestore križovatky medzi Nemeckou a Predajnou, ako aj zabezpečiť dopravnú kapacitu a bezpečnosť na ceste I/66. Podľa vyhodnotenia ponúk v dokumentoch zákazky vo Vestníku verejného obstarávania Skanska SK navrhla koncom januára najnižšiu cenu, ďalšie tri ponuky podľa poradia predložili spoločnosti Doprastav, a. s., Metrostav DS, a. s., a Eurovia SK, a. s., ale cestári neuviedli ich výšku.
 
Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na prestavbu križovatky na ceste I/66 vlani v decembri za odhadovanú hodnotu takmer 7,5 milióna eur bez DPH a s lehotou výstavby 18 mesiacov. Súčasťou prestavby križovatky sú súvisiace a vyvolané investície výstavby nového mosta na ceste I/66, preložiek a úprav cesty III. triedy, účelových komunikácií a dotknutých vedení inžinierskych sietí elektrických vedení a vodovodov. Pre zabezpečenie výstavby a premávky počas nej je navrhnuté riešenie obchádzkových komunikácií po ceste III. triedy a obchádzky na ceste I/66.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu