Štátni cestári opravia porušenú hlavnú cestu v Rohoznej za takmer 1,7 mil. eur


Dátum: 27.09.2021

Obrázok k aktualite Štátni cestári opravia porušenú hlavnú cestu v Rohoznej za takmer 1,7 mil. eur
Zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky má pripravovaná rekonštrukcia poškodenej cesty I/72 v mestskej časti Brezna Rohozná. Podľa údajov súťaže zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, ktorú pripravila Slovenská správa ciest (SSC), je celková predpokladaná hodnota stavby 1 676 540,28 eura bez dane z pridanej hodnoty. Zákazka má byť financovaná z fondov Európskej únie. Záujemcovia o realizáciu stavby môžu ponuky posielať do 19. októbra.

V predmetnom úseku cesty sa tvoria lokálne viditeľné priečne a pozdĺžne trhliny, preliačiny a deformácia vozovky. V zlom technickom stave je aj jestvujúci rúrový priepust a dláždený rigol. „Uvedený stav sa v tomto úseku cesty neustále zhoršuje, dochádza k prelomeniu vozovky, na niektorých miestach dochádza v trhline k poklesu až 10 centimetrov. Svah nad cestou je v stave dočasne stabilizovaného aktívneho zosuvu, ktorý tlačí na teleso násypu a deformuje ho,“ uvádza sa v podkladoch verejného obstarávania.

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bude zabezpečená samotnými technickými parametrami navrhovanej cesty, ktoré zohľadňujú aj zimnú údržbu komunikácie, a rovnako navrhnutými záchytnými bezpečnostnými zariadeniami, vybavením cesty a zvislým i vodorovným dopravným značením.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu