Štátne laboratóriá financované zo štátneho rozpočtu budú môcť získať eurofondy


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Štátne laboratóriá financované zo štátneho rozpočtu budú môcť získať eurofondy
Šesť štátnych laboratórií financovaných zo štátneho rozpočtu sa bude môcť uchádzať o podporu cez eurofondy určené na zvládnutie situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Konkrétne ide o Národné referenčné centrum pre chrípku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach a v Trenčíne, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a o pracovisko klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. Pre TASR to potvrdil ÚVZ SR.

Finálna suma celého procesu testov na ochorenie COVID-19 je podľa úradu v súčasnosti predmetom štúdie. Výška nákladov sa mení každý deň. Existujú však priebežné prepočty a robia sa analýzy, pretože Európska komisia ponúka možnosť refundovať konečné náklady, na čo sa podľa ÚVZ SR v rezorte zdravotníctva pripravuje veľký projekt.

Ako ÚVZ SR priblížil, ďalej nasleduje šesť štátnych príspevkových laboratórií. V nich sa testy indikovaných pacientov uhrádzajú zo zdravotného poistenia. Ide o Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, Ústav klinickej mikrobiológie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, Ústav klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice Nitra, Štátny veterinárny ústav vo Zvolene a Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, ktorý je neziskovou organizáciou s príspevkom štátu.

Súkromné, teda neštátne laboratóriá, si odber aj vyšetrenie indikovaných prípadov nechávajú preplatiť zo zdravotného poistenia. Ide o laboratóriá Medirex, Alpha Medical, AGEL – oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Laboratóriá Piešťany, Klinická Biochémia Žilina, Synlab Slovakia, AdLa, AnalytX – Oddelenie laboratórnej medicíny Trnava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a Žilpo – Centrálne klinické laboratórium v Žiline.

ÚVZ SR zdôraznil, že je rozdiel medzi indikovanou osobou a samoplatcom. Indikovaná osoba má podľa úradu právo byť testovaná bezplatne. Takejto osobe test preplatia buď zo štátneho rozpočtu, alebo z verejného zdravotného poistenia. Indikované osoby sú napríklad tie, ktoré prišli z rizikových krajín, suspektné osoby sú úzke kontakty už potvrdených prípadov a podobne.

Cena spotrebného materiálu za jedno laboratórne vyšetrenie vyjde ÚVZ SR približne od 15 do 18 eur, v čom je cena spotrebného materiálu bez nákladov na cenu práce, prístrojovú techniku a osobné ochranné pracovné pomôcky. Komponenty sa však priebežne musia dokupovať. Pripočítať sa k tejto sume musí aj cena odberu klinickej vzorky. Cena odberového setu sa pohybuje od piatich do šiestich eur. Podľa ÚVZ SR sa však tieto ceny nedajú porovnávať s tým, koľko si za testovanie účtujú súkromné laboratóriá. Neodráža sa v nich totiž mzda laboratórnych pracovníkov či náklady na osobné ochranné pracovné pomôcky.

Zamestnanci ÚVZ SR ako štátnej organizácie sú platení z inej rozpočtovej kapitoly, no súkromná firma si do konečnej ceny svojho testovania musí premietnuť všetky náklady, ktoré má.

Štátne laboratóriá priebežne zabezpečujú zásoby spotrebného materiálu. V súčasnosti majú situáciu v tejto oblasti plne pod kontrolou.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu