Štatistický úrad spúšťa originálnu súťaž pre stredoškolákov, naučí ich odlišovať fejky od faktov


Dátum: 07.12.2023

Obrázok k aktualite Štatistický úrad spúšťa originálnu súťaž pre stredoškolákov, naučí ich odlišovať fejky od faktov
Druhý ročník kreatívnej Európskej súťaže v štatistike je zameraný na dátovú gramotnosť a spoznávanie možností oficiálnej štatistiky. Stredoškolské tímy môže zaregistrovať ich učiteľ do 7. decembra 2023.

Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v štatistike 2023/2024. Súťaž je určená stredoškolákom, ktorých prostredníctvom zadaní z praxe učí vyhľadávať a používať overené fakty z oficiálnych dátových zdrojov. Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie) a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (pedagógovia) od 7. novembra do 7. decembra 2023. Európska súťaž v štatistike je jedinečnou iniciatívou Eurostatu (štatistickým úradom Európskej únie) a národných štatistických úradov EÚ. Zameriava sa na prehĺbenie schopností mladej generácie správne čítať, interpretovať a orientovať sa v štatistických informáciách. Študenti si môžu vyskúšať spojenie interpretácie dát s kreatívnou prezentáciou alebo aj atraktívnym videom. Pedagógom súťaž umožní používať zaujímavé alternatívne formy výučby vrátane využitia reálnych údajov z oficiálnej národnej a európskej štatistiky. "Cieľom súťaže je vyzbrojiť mladú generáciu dátovou gramotnosťou. Sme presvedčení, že práve táto zručnosť im pomôže identifikovať oficiálne a kvalitné zdroje informácií a ľahšie rozpoznať dezinformácie či manipulácie," zdôraznila Nikoleta Šlachtová, generálna riaditeľka sekcie diseminácie a komunikácie Štatistického úradu SR.

Druhý ročník je príležitosťou zábavnou formou naučiť mladých ľudí správne čítať štatistické údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Súčasne je to originálna aktivita, ako rozvíjať zručnosti mladej generácie a naučiť ju rozlišovať medzi oficiálnymi a neoficiálnymi zdrojmi údajov či identifikovať dezinformácie či hoaxy od hodnoverných informácií.

Súťaž bude prebiehať online a v dvoch kolách – v národnom a európskom. Tri najúspešnejšie tímy národného kola v každej kategórii získajú peňažné poukážky pre každého člena tímu aj učiteľa. Súčasne dva najúspešnejšie tímy národného kola v každej kategórii si následne zmerajú sily s rovesníkmi v európskom finále. Vlani do európskej časti štatistickej súťaže postúpili štyri slovenské tímy a v silnej konkurencii z 19 krajín sa až tri študentské videá o živote na Slovensku umiestnili vo víťaznej päťke. Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke www.esc2024.statistics.sk.

Informácie o druhom ročníku Európskej súťaže v štatistike v kocke: Zapojiť sa môžu tímy zložené z 1 až 3 žiakov a pedagóga (tútora). Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: o Kategória A: žiaci 3., 4., prípadne 5. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 16 a viac rokov); o Kategória B: žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 14 – 16 rokov); Tím registruje pedagóg v termíne od 07. novembra do 07. decembra 2023 na stránke súťaže Súťaž prebieha v dvoch kolách: o Národné kolo (v slovenskom jazyku): • 1. etapa: 3 online testy zo štatistiky (január 2023) • 2. etapa: vypracovanie textovej interpretácie/analýzy zo zadaných štatistických údajov (február/marec 2023); • 3 najlepšie tímy v každej kategórii získajú zaujímavú peňažnú poukážku; • 2 najúspešnejšie tímy v každej kategórii postúpia do európskeho kola; o Európske kolo (v anglickom jazyku): • príprava videa na zadanú tému, ktorá bude zverejnená v decembri 2023; • 2 najlepšie tímy v každej kategórii získajú peňažnú poukážku v hodnote 400 eur a ďalšie zaujímavé ceny; • víťazné tímy oboch vekových kategórií sa zúčastnia slávnostného odovzdania cien v niektorej európskej krajine; Celá súťaž prebieha online formou, dokumenty sa budú dať stiahnuť a nahrávať cez online platformu dostupnú od 07. novembra 2023 na https://esc2023.statistics.sk.
Skočiť na hlavné menu