Štát vloží do svojej krachujúcej spoločnosti Slovensko IT takmer 4 milióny eur


Dátum: 11.04.2024

Obrázok k aktualite Štát vloží do svojej krachujúcej spoločnosti Slovensko IT takmer 4 milióny eur
Na vytvorenie primeraného kapitálového vybavenia štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT pôjdu finančné prostriedky v objeme 3,9 milióna eur. Ministerstvo financií SR túto sumu uvoľní zo štátnych finančných aktív do 18. apríla, následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) poskytne tento príspevok do kapitálového fondu Slovensko IT.

Vláda vo štvrtok schválila finančnú injekciu pre krachujúcu firmu na návrh ministra informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD). Ten ešte 9. apríla informoval, že Slovensko IT musí skončiť svoju činnosť pre vysokú celkovú stratu od svojho vzniku. „Po dôslednej analýze fungovania spoločnosti, jej praktických schopností a realizovaných projektov je možné konštatovať, že spoločnosť nie je schopná dodávať zadané projekty v požadovanom čase a kvalite, nepredstavuje pre štát žiadnu pridanú hodnotu a je teda prakticky do budúcna neživotaschopná," uviedlo ministerstvo informatizácie v materiáli.

Slovensko IT podľa neho aktuálne pracuje na dokončení dvoch kľúčových IT projektov, konkrétne modernizácia Ústredného portálu verejnej správy a centrálna API manažment platforma, ktoré majú byť odovzdané do konca tohto mesiaca. Zároveň spoločnosť zabezpečuje prevádzku a údržbu niekoľkých ďalších systémov a aplikácií, výhradne pre štátne subjekty - aplikácia Slovensko v mobile, ÚVO eForms.

„Vzhľadom na predchádzajúce zlé projektové plánovanie a riadenie je fakturačná vyťaženosť na úrovni 20 %. V praxi to znamená, že spoločnosť každý mesiac prehlbuje stratu a nie je schopná generovať zisk," informoval ďalej rezort informatizácie. Predpokladaná strata spoločnosti za rok 2023 presiahne 2,8 mil. eur, čím sa navýši jej kumulatívna strata od jej vzniku na hodnotu presahujúcu 6,3 mil. eur. Slovensko IT realizuje veľkú časť IT projektov, ktorých zdrojom financovania sú európske prostriedky, čo by v prípade, ak by spoločnosť z dôvodu tlaku na svoje kapitálové možnosti nebola projekty riadne a včas schopná realizovať, mohlo ohroziť možnosť ich financovania z prostriedkov EÚ. Spoločnosť Slovensko IT vznikla 5. septembra 2020 a nadobudla majetok vo výške 4 mil. eur, z čoho základné imanie tvorí 3,6 mil. eur a zvyšok je rezervný fond. Na základe rozhodnutia vlády v roku 2022 bol vytvorený kapitálový fond spoločnosti v objeme 1 mil. eur, ktorý bol následne navýšený uznesením vlády v tom istom roku o 2 mil. eur. Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu