Starý most v Bratislave už nie je starý a do Petržalky sa odveziete električkou


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite Starý most v Bratislave už nie je starý a do Petržalky sa odveziete električkou
Vynovené križovatky, cyklochodníky, chodníky pre peších, vynovený Starý  most a po 55 rokoch aj nová električková trať do Petržalky – to sú základné benefity projektu Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, ktorý realizovalo Hlavné mesto Bratislava  v rámci Operačného programu Doprava. 
stmost

Len za niečo  viac ako dva mesiace od spustenia električovej trate do prevádzky prekročila miliónovú hranicu v počte pasažierov. V smere do Petržalky alebo naspäť do centra sa denne odvezie 26-tisíc cestujúcich.
Účelom stavby bolo zaviesť električkový prepravný systém do najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy, a posilniť tak pozíciu tohto ekologického typu mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. To umožnilo pritiahnuť cestujúcich z autobusov a osobnej automobilovej dopravy a zvýšiť podiel prepravy cestujúcich v mestskej hromadnej doprave – čo je dlhodobý cieľ  dopravných projektov realizovaných v hlavnom meste.
Výsledky projektu tak prispievajú k zvýšeniu cestovného komfortu pre všetky skupiny osôb vrátane zdravotne postihnutých osôb – boli vybudované nové električkové nástupištia, dopravné ostrovčeky, priechody cez komunikácie, chodníky pre peších, spevnené plochy, cyklochodníky, exteriérový mobiliár na nástupištiach a cestná svetelná signalizácia (Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu je 25 v hodnote 198 389,28 EUR).
Trams
Stavba bola rozdelená na 3 časti:
Prvá časť (10) – centrum mesta. Projekt začínal na Štúrovej ulici na 0,0 km a končil na Starom moste v 0,536 201 km. Stavba pozostávala z rekonštrukcie dvoch križovatiek s električkovou traťou (Štúrova – Jesenského a Šafárikovo námestie), rekonštrukcie jednokoľajovej trate na dvojkoľajnú trať, výstavby električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Starý most a výstavby obojsmernej zastávky električiek na Štúrovej ulici.
Nosný systém MHD - 1.časť: Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

Druhá časť (20) – Starý most. Rekonštrukcia mosta s električkovou traťou od 0,536 501 km po 1,024 248 km. Navrhnutá rekonštrukcia Starého mosta zohľadnila minimálnu požadovanú výšku a šírku požadovanú potrebnú kvôli splavnosti rieky Dunaj, uznanú za Európsku vodnú cestu – Koridor VII. Okrem toho električkové koľaje, chodníky pre peších a cyklistické chodníky vyžadovali rozšírenie mosta, ktoré boli zohľadnené pri rekonštrukcii Starého mosta.

Tretia časť (30) – Petržalka. Nová stavba električkovej trate od Starého mosta 1,024 248 km po obratisko v oblasti Námestia hraničiarov na 2,420 000 km v Petržalke. Túto časť predstavuje stavba estakády „Artmedia“ nad Viedenskou cestou a stavba estakády nad Einsteinovou ulicou. Po tento bod (Eisteinova) je električková trať umiestnená na existujúcom moste pozdĺž cesty, od Eisteinovej je električková trať odsunutá a je určená výhradne ako predĺženie električkovej trate do Petržalky. Vybudovali sa obojsmerné zastávky električiek Sad Janka Kráľa, Farského a Jungmannova. Nová konštrukcia je taktiež oceľová  ako pôvodná, ale je zváraná. Hlavné mesto má snahu predĺžiť električkovú trať v Petržalke až po Janíkov dvor, a preto v súčasnosti pripravuje pokračovanie električkovej trate v Petržalke. Nakoniec sa rozhodlo, že trať bude osadená do už existujúcej infraštruktúry, pričom sa uvažuje aj o vybudovaní cyklotrás pozdĺž celej trasy. V rámci projektu bolo vybudovaných 2,42 km električkových tratí z mestskej časti Bratislava – Staré mesto do mestskej časti Bratislava – Petržalka.
 Old Bridge Line 3 third
Celá stavba bola realizovaná združením firiem EUROVIA.SK, a.s., EUROVIA CS., a.s., SMP CZ, a.s. v. ako úspěšnými uchádzačmi verejného obstarávania.
 
Základné informácie:
Realizátor projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Operačný program:  Operačný program Doprava
Prioritná os: 4. Infraštruktúra a dopravné prostriedky IDS
Financovanie projektu:   
Výška poskytnutého NFP: 67 816 653,85 eur
Objem vyčerpaných prostriedkov: 60 116 025,09 eur
Príspevok zo štátneho rozpočtu (10%): 7 138 595,15 eur
Doba realizácie: 2013 – 2016

Skočiť na hlavné menu