Stará Ľubovňa: Revitalizácia vnútrobloku na Západe zlepší negatívny vplyv výstavby


Dátum: 24.01.2018

Obrázok k aktualite Stará Ľubovňa: Revitalizácia vnútrobloku na Západe zlepší negatívny vplyv výstavby
Na jar chce mesto Stará Ľubovňa začať s kompletnou revitalizáciou vnútrobloku na najväčšom a najhustejšie obývanom sídlisku Západ. "Ide o plochu 28.500 metrov štvorcových a na projekt sa nám podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu," uviedla pre TASR Miriama Varcholová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške viac ako 674.000 eur, pričom príspevok z fondov Európskej únie predstavuje takmer 641.000 eur. Zvyšok spolufinancuje ľubovnianska samospráva zo svojho rozpočtu.

Súčasťou revitalizácie bude výsadba novej a obnova starej zelene, stromov i trávnatých plôch, pričom na jej zavlažovanie sa bude využívať zachytená dažďová voda. "Okrem toho dôjde k vybudovaniu chodníkov z vodopriepustných materiálov, pribudne nová chodníková fontána, ktorá bude situovaná na novovybudovanom námestí. Zároveň je súčasťou projektu aj spoločenská zóna na relax, tri detské ihriská vrátane dopravného, hokejbalové, basketbalové aj multifunkčné ihrisko a fitnes zóna," vymenovala Varcholová. Okrem toho vo vnútrobloku vybudujú aj výbeh pre psov, prístrešok na kontajnery a cestné chodníkové zábrany.

V prípade bezproblémového priebehu verejného obstarávania na dodávateľa predmetu zákazky, ktoré je už spustené, je podľa radnice predpoklad začatia samotných terénnych úprav už túto jar. "V prípade priaznivých poveternostných podmienok a priebehu realizácie úprav bez väčších problémov by mohol byť projekt vecne ukončený koncom roka 2018," doplnila Varcholová.

Riešené územie je zastavané a okolitá zástavba pozostáva z panelových bytových domov postavených v roku 1972. V priestore prevažuje funkcia bývania, v poslednom období zaznamenali v bezprostrednej blízkosti predmetného vnútrobloku aj novú bytovú výstavbu vrátane cestnej infraštruktúry. "Nárast koncentrácie povrchov, ktoré sa silne prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu, do značnej miery prispel k zvýšeniu akumulácie tepla v dotknutom prostredí a novou výstavbou došlo k zničeniu jestvujúceho ekosystému vo vnútrobloku. Na základe toho sa mesto rozhodlo zlepšiť environmentálne aspekty v danom území prostredníctvom celého radu opatrení. V konečnom dôsledku chceme docieliť zmenu negatívneho vplyvu výstavby na životné prostredie a zdravie obyvateľov dotknutej zóny," zdôvodnila výber lokality Varcholová s tým, že revitalizácia sa dotkne všetkých obyvateľov mesta, keďže ide o verejne prístupný priestor.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu