Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Strechu treba opravovať, kým svieti slnko


Dátum: 20.12.2017

Obrázok k aktualite Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Strechu treba opravovať, kým svieti slnko
Podľa nového prieskumu Eurobarometer, ktorý bol dnes zverejnený, je stav hospodárstva podľa väčšiny Európanov dobrý. Podpora eura je na najvyššej úrovni od roku 2004 v eurozóne a optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, prevažuje nad pesimizmom.

Napokon, väčšina Európanov vníma EÚ ako miesto stability v nepokojnom svete. To sú niektoré kľúčové výsledky z posledného štandardného prieskumu Eurobarometer, ktoré boli dnes uverejnené s výsledkami osobitného prieskumu Eurobarometer „Budúcnosť Európy“.

1. Optimizmus, pokiaľ ide o stav hospodárstva a podporu pre euro, narastá
Po prvýkrát od začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2007 majú Európania skôr pozitívny názor na súčasnú situáciu európskeho hospodárstva (48 %, +6 percentuálnych bodov od jari 2017) než negatívny (39 %, –7). Väčšina respondentov v 23 členských štátoch tvrdí, že súčasná situácia európskeho hospodárstva je dobrá (oproti 21 na jar 2017). Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie zaznamenalo v 23 členských štátoch, s dvojmiestnym nárastom v Španielsku (39 %, +12), Portugalsku (58 %, +11) a Rakúsku (63 %, +10).

48 % Európanov sa domnieva, že súčasný stav ich národného hospodárstva je dobrý (+ 2). Ide o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jesene 2007. Od jari 2017 sa pozitívne vnímanie národnej hospodárskej situácie zvýšilo v 19 členských štátoch s najvyššou úrovňou vo Fínsku (71 %, +12), v Slovinsku (46 %, +12), Rakúsku (77 %, +9) a Maďarsku (50 %, +9). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa však líšia, pričom v Holandsku a v Nemecku považuje stav národného hospodárstva za dobrý 91 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku len 2 %.

V eurozóne tri štvrtiny respondentov podporujú euro (74 %, +1), čo je nová najvyššia úroveň pre túto otázku zaznamenaná od jesene 2004. 80 % respondentov alebo viac podporuje euro v siedmich krajinách: Slovensko, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Írsko a Slovinsko.

2. Dôvera v Európsku úniu je naďalej vysoká
40 % Európanov vníma EÚ pozitívne; 37 % občanov vníma EÚ neutrálne, zatiaľ čo podiel Európanov, ktorí majú negatívny názor na EÚ, zostáva na nízkej úrovni (21 %). V porovnaní s jarou 2017 zostali tieto výsledky stabilné a potvrdzujú pozitívny trend zaznamenávaný od roku 2016. Väčšina respondentov vníma EÚ pozitívne v 14 krajinách, pričom najvyššie úrovne sa zaznamenali v Írsku (59 %), Bulharsku a Luxembursku (v oboch krajinách 57 %).

Dôvera k EÚ dosahuje 41 % (–1). Väčšina respondentov dôveruje EÚ v 18 členských štátoch (v porovnaní s iba 15 na jar). Dôvera k EÚ je najvyššia v Litve (64 %), Bulharsku (57 %) a Luxembursku (56 %). Od jari 2017 dôvera v EÚ vzrástla v desiatich krajinách, najvýraznejšie v Belgicku (53 %, +7), na Slovensku (48 %, +5) a v Českej republike (35 %, +5). Dôvera k EÚ klesla v 17 krajinách.

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (57 %, +1). Takýto stav sa zaznamenal takmer vo všetkých členských štátoch s výnimkou dvoch (oproti 24 na jar 2017): Grécka (60 % „pesimistické vnímanie“ oproti 37 % „optimistické vnímanie“) a Spojeného kráľovstva (48 % oproti 44 %). Optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, je najvyšší v Írsku (80 %), Luxembursku (72 %) a na Malte (70 %). Na spodnom konci rebríčka sú Francúzsko (49 %) a Taliansko (50 %).
44 % Európanov súhlasí s tým, že ich „hlas má v EÚ váhu“, pričom v prípade tohto ukazovateľa sa dosiahla nová najvyššia úroveň od jesene 2004.

Okrem toho sa 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Európania vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (57 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (56 %) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ.

3. Najväčšie obavy Európanov sa spájajú s migráciou, po nej nasleduje terorizmus
Prisťahovalectvo je hlavnou výzvou, ktorej EÚ v súčasnosti čelí (39 %, +1). N druhom mieste je terorizmus (38 %, –6 bodov) a so značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (17 %, –1), stav verejných financií členských štátov (16 %, –1) a nezamestnanosť (13 %, –2). Na vnútroštátnej úrovni sa ako hlavné problémy naďalej vnímajú nezamestnanosť (25 %, –4) a prisťahovalectvo (22 %, nezmenené).

4. Prieskum „Budúcnosť Európy“
75 % Európanov má pozitívny názor na Európsku úniu, najviac v Litve (91 %), Dánsku (89 %) a Holandsku (87 %). 71 % Európanov si myslí, že EÚ je „miesto stability v nepokojnom svete“ (+5 od roku 2016).
Skočiť na hlavné menu