SSC podpísala zmluvu na výstavbu obchvatu Sabinova


Dátum: 30.10.2023

Obrázok k aktualite SSC podpísala zmluvu na výstavbu obchvatu Sabinova
Slovenská správa ciest podpísala zmluvu na výstavbu obchvatu Sabinova. Stavebné práce na preložke cesty I/68 pri Sabinove zrealizuje spoločnosť HOCHTIEF SK, s.r.o., zmluvná cena predstavuje 73,7 milióna eur bez DPH. Sabinovský obchvat s dĺžkou 9,8 km bude začínať za obcou Pečovská Nová Ves a pokračovať bude severne od mesta Sabinov a jeho mestskej časti Orkucany.

Za obcou Šarišské Michaľany sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova. Dopravné napojenia vodičom uľahčia tri nové mimoúrovňové križovatky Sabinov-Drienica, Sabinov – Jakubovany a Šarišské Michaľany ako aj úrovňové križovatky Sabinov sever a Sabinov – Orkucany.

Súčasťou obchvatu bude aj 16 mostných objektov. Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané do 30 dní od účinnosti zmluvy. Predpokladáme, že zhotoviteľ stavby začne ešte v tomto roku s výrubom stromov, archeologickým výskumom a ďalšími prípravnými prácami.

Projekt bude hradený z eurofondov. Lehota výstavby je 36 mesiacov od odovzdania staveniska bez zimného obdobia (od 1. decembra do 1. marca).

Skočiť na hlavné menu