Spustila sa rekonštrukcia kaštieľa v Čunove. Vyrastie v ňom ekocentrum európskych rozmerov


Dátum: 30.05.2021

Obrázok k aktualite Spustila sa rekonštrukcia kaštieľa v Čunove. Vyrastie v ňom ekocentrum európskych rozmerov

Po dôsledných prípravách sa púšťame do komplexnej rekonštrukcie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Schátraný kaštieľ sa premení na moderné zážitkové ekocentrum, obnovíme jeho historickú hodnotu aj krásu.

EKO

Práce budú rozdelené do viacerých fáz a na ich konci sa toto krásne miesto premení na Ekocentrum pre širokú verejnosť. Okrem toho, že sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu, bude plniť aj nadnárodnú funkciu.
EKO3
Tento rok sa viaceré plány župy presúvajú z projektovej fázy do realizácie a som rád, že sa k nim radí už aj projekt Ekocentra v Čunove. Ide nielen o záchranu krásneho kaštieľa, ale aj o vytvorenie unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Takéto centrum podporí environmentálne povedomie obyvateľov, ale i fungovanie organizácií pre ochranu prírody, či cezhraničný turizmus a ekoturizmus. Zároveň je projekt skvelou ukážkou spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom a to tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda BSK. 
EKO4
Rekonštrukcia bude pozostávať z viacerých fáz a to čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. Rekonštrukcia kaštieľa a predpolia pred kaštieľom zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, Lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou.

Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko.
EKO5
Druhá etapa projektu zahŕňa revitalizáciu záhrady za ekocentrom, ktorá je jedna z najvýznamnejších aktivít projektu. V záhrade vzniknú rôzne zážitkové a interaktívne prvky biotopové jazierko, schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. Tretia fáza sa zamerá na rekonštrukciu priľahlej sýpky, ktorá je takisto národnou kultúrnou pamiatkou. Prvých návštevníkov by ekocentrum mohlo privítať koncom roka 2022.

Ekocentrum bude určené nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja kraja, ale aj celého Slovenska s presahom na rakúske a maďarské územie. Slúžiť bude na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie, či prezentáciu prírodných zaujímavostí a to všetko v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi.
EKO1
„Ekocentrum bude slúžiť na výuku tematicky zameraných environmentálnych  programov a kurzov od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov. Realizovať sa bude v špecializovaných učebniach v kombinácii s poznávacími aktivitami v prírode. Fungovať bude denne a pre návštevníkov bude vytvorená interaktívna expozícia populárno-náučnou formou. K dispozícii bude aj turistické informačné centrum, kde návštevníci nájdu širokú ponuku ekoturistických služieb kraja,“ priblížila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Celkový rozpočet na projekt „Ecoregion SKAT“, ktorý zahŕňa okrem iného rekonštrukciu kaštieľa, je 5 183 000 eur. Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, o.z. DAPHNE- Inštitút aplikovanie ekológie, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel a Región Marchfeld (Rakúsko).  Na projekt „Ecoregion SKHU“, ktorý zahŕňa okrem iného aj revitalizáciu záhrady, je 1 950 000 eur. Do projektu sú zapojený VODNETURY.sk, obec Kimle (HU), Pisztráng Kör Egyesület (HU), Szigetköz Natúrpark Egyesület (HU). Financovanie je zabezpečené prevažne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Veľmi sa z tohto momentu teším. Areál kaštiela dlhodobo chátral a nenachádzal uplatnenie.  Preto veľmi vítame activity a úsilie BSK vybudovať tu Ekocentrum. Prinesie to život nielen do kaštieľa samotného, ale do obce nám to pritiahne turistov a pomôže sa nám zviditeľniť,” dodala na záver Gabriela Ferenčáková, starostka MČ Bratislava – Čunovo.


 


Skočiť na hlavné menu