SPŠ v Považskej Bystrici dostane CNC prístroje a softvér za 290.000 eur


Dátum: 15.06.2020

Obrázok k aktualite SPŠ v Považskej Bystrici dostane CNC prístroje a softvér za 290.000 eur
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ obstará pre Strednú priemyselnú školu (SPŠ) v Považskej Bystrici modernizáciu odborných učební za takmer 290.000 eur. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Dodávka CNC vertikálnej frézy s príslušenstvom, CNC sústruhu s príslušenstvom a softvérového vybavenia bude financovaná z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosť o účasť v súťaži je do 10. júla do 8.00 h, otváranie ponúk bude v rovnaký deň o 10.00 h v Prešove. Ponuky uchádzačov budú viazané do 31. mája budúceho roku.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu