Správa z interného hodnotenia OP RH


Dátum: 29.03.2018

Obrázok k aktualite Správa z interného hodnotenia OP RH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje správu z vypracovaného interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca.


Skočiť na hlavné menu