Správa a údržba ciest PSK plánuje zmodernizovať dva úseky ciest za viac ako 7,6 milióna eur z eurofondov


Dátum: 10.11.2020

Obrázok k aktualite Správa a údržba ciest PSK plánuje zmodernizovať dva úseky ciest za viac ako 7,6 milióna eur z eurofondov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) plánuje zmodernizovať dva úseky ciest na pomedzí okresov Prešov - Bardejov a Stropkov - Svidník. Konkrétne pôjde o úseky Demjata – Raslavice a Fijaš – Lomné, na rekonštrukciu ktorých vyhlásili prešovskí cestári výzvu na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Celkové predpokladané náklady na výstavbu oboch úsekov sú vo výške približne 6,35 milióna eur bez DPH (7,62 milióna eur s DPH). Termín na predkladanie ponúk je v pri oboch zákazkách stanovený do piatka 20. novembra.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth, oba projekty sa týkajú zvýšenia stability nosnosti vozovky. „Na úseku Demjata – Raslavice by sme chceli zosilniť konštrukciu vozovky, vymeniť minimálne dve vrstvy a dôjde tam aj k rekonštrukcii dvoch mostných objektov. Na úseku Fijaš – Lomné sú trochu väčšie problémy so stabilitou vozovky, keďže cesta je v ťažších podmienkach v zosuvných územiach. Tam preto pôjdeme aj do výmen podloží, do rôznych nových odvodňovacích a stabilizačných prvkov. Aj tu dôjde k rekonštrukcii jedného mostného objektu,“ vysvetlil Horváth.

V prípade cestnej komunikácie II/545 Demjata - Raslavice ide podľa neho o úsek nadväzujúci na nedávno ukončenú rekonštrukciu cesty Kapušany - Demjata za viac ako štyri milióny eur. Zákazka je zameraná na zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom. Má odstrániť nevyhovujúci stav a zabezpečiť na tomto úseku bezpečnú premávku. Celková dĺžka rekonštrukcie v tomto prípade predstavuje takmer 2,4 kilometra vrátane dvoch mostov a priepustov. Práce majú trvať približne desať mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazy je takmer 3,25 milióna eur bez DPH (3,9 milióna s DPH).

Predmetom druhej zákazky je rekonštrukcia cesty II/556 v úseku Fijaš - Lomné, ktorá nadväzuje na národné projekty R4 Svidník- Lomné a Lomné - Hanušovce nad Topľou.
Cesta tvorí spojenie k rekreačnej oblasti pri vodnej nádrži Domaša. Uvedený úsek je v prípade uzatvorenia cesty I/73 využívaný aj ako obchádzková komunikácia na trase Prešov - Stropkov – Svidník a poľská hranica. Okrem rekonštrukcie cesty stavba v tomto prípade pozostáva aj zo sanácie zosuvu a oporného múra, rekonštrukcie mosta a priepustov a troch priechodov pre chodcov. Aj v tomto prípade majú práce trvať desať mesiacov. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyše 3,1 milióna eur bez DPH (3,72 milióna eur s DPH)

Ako uviedol Horváth, oba projekty budú financované z programu Interreg Poľsko – Slovensko. „Tieto stavby čakali na proces prvej fázy kontroly, kde súťažné podklady boli na príslušnom ministerstve. Po kontrole nám povolili pokračovať v tejto operácii. Čiže začína proces verejného obstarávania, ktoré chceme realizovať v priebehu zimných mesiacov a hneď ako to umožní počasie začať tieto stavby na jar modernizovať,“ dodal riaditeľ SÚC PSK.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu